Това е книга за всички, които търсят себе си

Интервю на Нели Бистрашка със Свидна Тачева, автор на книгата ''Телос-пробуждане на съзнанието на петото измерение''

Книгата „Телос-пробуждане на съзнанието на петото измерение“ се основава на философията и учението на древната лемурийска просветена цивилизация, изградила своето общество, водена от енергията на безусловната Божествена обич, вибрираща на честотата на Пето измерение.

Според авторката Свидна Тачева книгата е предназначена за всички, които търсят себе си.

Тя няма да ви насити, защото всеки път, когато разлиствате нейните страници, ще се преоткривате, докато не настъпи вечната пролет във вашата душа.

Тази книга е за света, който съществува във всеки от нас, който носим в себе си и наричаме духовен, невидим свят. Това е светът на нашите мисли, вярвания, емоции, мечти, които намират отражение и проявление в заобикалящата ни материална среда.

Наричаме го фантазия, въображение, нереален, измислен свят, без да си даваме сметка, че всичко е кондензирана енергия в действие, организирана в една единна матрица от Единното Съзнание, придобиващо индивидуални характеристики чрез всеки един от нас.

Интервюто със Свидна Тачева е в звуковия файл.

Още от Точно днес