РЕКЛАМА

Технически характеристики

Снимка

ДОСТИГАМЕ ДО СЛУШАТЕЛИТЕ СИ С ОСВЕН ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ И С МНОЖЕСТВО ЕФИРНИ ЧЕСТОТИ: 


Снимка