РЕКЛАМА

Нова магистърска програма обяви Пловдивският университет

В навечерието на новата академична година разговаряме с преподавателя от Философско-историческия факултет на Пловдивския университет доц. д-р Дарин Тенев.

Доц. Тенев, от тази година за пръв път не само в Пловдивския университет, но и в България като цяло, се разкрива магистърска програма по „Философия и литература“. Вие сте един от хората, участвали в нейното създаване. Какво ви мотивира да разгърнете този проект?

-  У нас има силна мисловна традиция в съчетаването на литература и философия, традиция на теоретичната и критическа мисъл, която е била винаги изкушена и от други дисциплини като психология, социология, етнология, културология. Това може да се забележи още в съчиненията на проф. Иван Шишманов, може да се открие в трудовете на Цветан Тодоров и Юлия Кръстева, известни по цял свят, присъства и днес в работата на много наши филолози и философи. Макар и не особено видима, вероятно, за масовата публика у нас, тази традиция е създала едно разпознаваемо лице на българската хуманитарна мисъл в световен мащаб. И в този смисъл, изглежда дори необичайно, че до този момент не е съществувала институционализирана форма на образование, която да хвърли мост между отделните полета. Магистърската програма „Философия и литература“ със своя ясно изразен интердисциплинарен профил иска да запълни тази липса.

В чужди университети такива програми се радват на голяма популярност и са изключително престижни. Може да споменем университетите в Уоруик и Съсекс, Великобритания, Токийския университет, Япония, университети в Холандия, Германия, Франция...

Към тези по-общи наблюдения бих добавил, че собствената ми работа е била и продължава да е на границата между литература и философия, и в това тя се пресича с научните интереси на останалите участници в екипа на програмата. За нас това е не просто поредната магистратура, а кауза, зад която стои убеждението, че диалогът между дисцплините е по-продуктивен от все по-интензивно налаганата самоизолация на научните полета.

Споменахте „интердисциплинарен профил“. Не смятате ли, че се преекспонира темата за интердисциплинарността?

-  Съгласен съм, че има известно преекспониране, бих казал идеологическо клиширане. „Интердисциплинарност“ се превръща в поредната кодова дума на един празен административен жаргон, откъснат от реалната изследователска практика. Ала ако се запитаме защо, как тази дума е могла да стане така модна, то ще видим, че тя може да изразява нещо повече, нещо различно от празния екот по етажите на академичната бюрокрация. Тя може да бъде чута като посочваща онази междина, която самостоятелно никое поле на познанието не може да покрие, посочваща зевовете, разломите, пресичащи отделните дисциплини, но също и резонансите помежду им, начина, по който се допълват и създват нещо ново и непредвидимо.

Към това бих добавил, че и без да са използвали тази дума мислители от времето на Древна Гърция до двадесети век, от Платон през Св. Августин, Дидро, Ницше до Хайдегер и Пруст, неспирно са прекосявали пределите на „философия“ и „литература“. Новалис в един от известните си фрагменти дори казва, че „Поезията е героят на философията.“

Към кого е насочена програмата и какви конкретни знания ще получат вашите студенти?

-  Насочена е към завършилите филология, философия и други специалности от областта на науките за културата.

Профилът на програмата предполага придобиване на познания върху модерната и съвременна литература, но и на основни проблеми, които литературата разглежда – онтологически, епистемологически, био-етически, естетически, антропологически.

От друга страна, внимателно се обсъждат теории, работещи на границата между философия, културология и литература – феноменология, херменевтика, психоанализа, феминизъм, деконструкция, теория на речевите актове и др.

Това звучи чудесно, но каква би била практическата реализация за завършилите тази магистърска програма?

-  Самият израз „практическа реализация“, ако позволите, е част от онзи бюрократичен жаргон, срещу който би трябвало да се съпротивлява програмата. Има тенденция днес висшето образование да бъде мислено като просто по-голямо училище, и още по-добре, ако това училище е техникум, даващ една конкретна професия. Мисията на университета обаче е различна и по-амбициозна.

За да не помислите, че бягам от въпроса, все пак ще кажа, че тази програма ще бъде от полза за всички, които търсятреализация в сферата на филологическото, философското и гражданското образование, за работа в медиите, неправителствените организации, издателствата, културните институции, изследователските центрове и др.

„Философия и литература“ отваря повече възможности и за онези, които искат да продължат своето образование в докторски или други магистърски програми у нас и в чужбина.

Има ли специфични изисквания за прием?

-  Няма специфични изисквания. Нужно е само кандидатите да имат диплома за придобита бакалавърска или магистърска степен по специалност от професионалните направления филология; история и археология; философия; религия и теология; социология, антропология и науки за културата; психологияиправо.

Бихте ли представили преподавателския екип?

-  Магистърската програма е подготвена от Философско-историческия и Филологическия факултет на Пловдивския университет, от катедри „Философия“, „Социология и науки за човека“ и „История на литературата и сравнително литературознание“. В екипа са включени и преподаватели от Софийския университет и Нов български университет.

Сред лекторите в програмата ще срещнете някои от най-значимите фигури на хуманитарното познание у нас като проф. Клео Протохристова, проф. Христо Тодоров, проф. Миглена Николчина и др. Участват също и много млади, но вече утвърдени учени, които са силно мотивирани и съставят авангарда на съвременната българска хуманитарстика.

Благодаря ви за интервюто! Пожелавам успех на магистърска програма „Философия и литература“!

-  И аз благодаря!

Интервюто взе: Марин Данев


Още от категорията

Можеш да рекламираш тук!

  Рекламен формат*    Позиция Продължителност Цена**   Banner 728 x 90 горе център   Всички страници 1месец   250,00 лв.    Banner 300 x 250 горе дясно   Всички страници 1месец..

обновено на 14.09.18 в 14:02

Пресклуб и Културен център на Радио Пловдив

ТАРИФА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ ОТ ОТДЕЛ ЗВУКОЗАПИС  НА РРС ПЛОВДИВ 1.  Ползване на Студио 1 на Радио Пловдив за музикални записи по многоканална или двуканална технология: -   до 5 микрофона………………………..………………. 24лв. / час - до10 микрофона………………………..……………… 30лв. / час -  смесване и мастериране....……………………..……  24лв. / час -..

обновено на 16.08.18 в 13:16