Честваме създателя на българската стенография

Паметникът на Антон Безеншек в Пловдив
Снимка: Списание Българска Наука

Тържествена вечер по случай 165 години от рождението на проф. Антон Безеншек „Словенецът с българско сърце“ – създател на стенографията в България, ще се проведе в Пловдив на 15 април 2019 г., понеделник, от 17.00 часа в Актовата зала на ГХГ „Св.св. Кирил и Методий“.
Събитието е под патронажа на Председателя на 44-тото НС – Цвета Караянчева. Сред официалните гости ще бъде и Н.Пр. г-н Анжей Франгеш – Извънреден и пълномощен посланик на Република Словения.
Слово за живота и делото на проф. Безеншек ще произнесе доц. д-р Симеон Кацаров – историк, зам.- декан на Философско-историческия факултет на ПУ „П.Хилендарски“ и Карамфил Матев – председател на Националното сдружение на стенографите в България и гл. стенограф на НС.

Музикален поздрав към участниците ще поднесе Девическа хорова формация „Евмолпея“ с диригент д-р Рада Славинска.

Праф. Безеншек живее 20 години в Пловдив, където основава първото певческо дружество у нас.

Антон Безеншек създава библиотеки в София и Пловдив. Той е сред основателите на читалище „Славянска беседа”. Написал е учебници по стенография и география.
На 25 септември 1878 г. в сградата на Народното събрание открива първия курс по стенография за подготовка на български професионалисти в тази област. До 1905 г. той обучава над 1 500 българи по бързопис.

 Допринася за развитието у нас на образователната система.
По негова инициатива Министерство на народното просвещение въвежда етиката като учебен предмет. Пише и първия български тематичен учебник „Етика или нравоучение”. В Пловдив открива своя академична книжарница, наречена „Пчела”.

 Издава многоезични списания. Превежда книги. Така прави достъпно творчеството на Вазов на словенски език.

Важно значение за националната кауза има книгата му „България и Сърбия”, а така също преводът му от френски език на „Карнегиевата анкета по войните през 1912 и 1913 г”.

Проф. Антон Безеншек беше удостоен посмъртно със званието Почетен гражданин на Пловдив през 2015г.

В Пловдив има и паметник на Безеншек, чийто автор е скулпторът доц. Свилен Костадинов .