„Главболгарстрой“ спечели пловдивската пречиствателна станция

Избраният консорциум от фирми е спечелил с оферта от 57,7 млн лева без ДДС

| обновено на 03.07.19 в 14:04

Консорциумът ДЗЗД „ПСОВ Пловдив 2018“, в чийто четиричленен състав е и фирмата „Главболгарстрой“ АД, е победител в обществената поръчка за реконструкция, модернизация и доизграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води – Пловдив. 

Конкурсната комисия   е дала комплексна оценка  от 100 точки.  Определената за победител фирма е предложила икономически най-изгодната  оферта и предстои да сключи с Общината договор за изпълнение.

Останалите четири фирми, подали оферти за участие в процедурата, не са предсоставили отговарящи на изискванията документи и са отстранени.  Това са  „Обединение Екотех 9“ в състава на който е  „Интерпром“ ЕООД и „Аква Екопроект Систем“, Консорциум  в състав “ ИСА 2000“, „Калистратов груп“ООД и „Хидрострой“ АД, „Строително-предприемачески холдинг“ АД и обединение между  „Джи Пи груп“ и испанската фирма „Марко Опра груп“ АД.

Избраната фирма  е предложила цена за изпълнение 57,7 млн  лева без ДДС и срок за изготвяне на техническия проект 183 дни.

Решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в десетдневен срок.

Припомням, че обществената поръчка  за пречиствателната станция стартира  през 2018 г., но заради поредица от обжалвания и изчакване на решения от ВАС, се забави значително.