Гласуваха концесията на ст. "Тодор Диев", "Ботев" дължи 230 000 лева

Общинският съвет на Пловдив гласува концесията на стадион "Тодор Диев" с 40 гласа "за", нито един  "против" или "въздържал се" на днешната сесия.

Феновете обаче трябва да знаят, че след гласуването в Общинския съвет, до подписването на договор има процедури и законови срокове и реално това ще стане за около месец.

Междувременно ръководството на Спартак работи по проекта за стадиона и веднага след като концесионният договор стане факт, проектът ще бъде презентиран пред пловдивската общественост.

Ботев (Пловдив) пък трябва да плати задълженията си в размер на 230 хиляди лева в срок от 3 месеца, като в противен случай клубът ще бъде даден на съдия изпълнител.

За концесията на спортен комплекс стадион "Христо Ботев" дължимата за 2018 година сума е 75 677 лева (без ДДС), за 2017 година - 68 258 лева (без ДДС), а за 2016 година - 62 322 лева (без ДДС).

За спортния комплекс в квартал "Коматево" концесионерът не е предоставил подробна справка за приходите за 2018 година, не е предоставил годишен финансов отчет, заверен от регистриран одитор, не е заплатил дължимото годишно концесионно възнаграждение в размер на 18 000 лева, не са платени лихви в размер на 560 лева за просрочено плащане за 2017 година, не е предоставена и гаранция за заплащане а концесионното възнаграждение за настоящата година в размер на 3 600 лева. Също така - няма предоставена нова застрахователна полица за обекта, като старата е изтекла на март 2019 година; концесионерът не е изпълнил задължението си за заплащане на данък сгради и такса смет.