Eмисия новини
от 14.00 часа

Фонд "Земеделие" одобри 221 проекта за нова земеделска техника

Снимка: Радио Видин

Държавен фонд "Земеделие" одобри първите за тази година проекти по мярката за модернизиране на земеделските стопанства. Одобрени са 221 проекта с общ размер на субсидията над 29 милиона лева.

Субсидиите в случая са само за закупуване на земеделска техника. В рамките на извънредния прием бяха подадени 1006 проекта, като след направена предварителна проверка от Фонд "Земеделие" избраха 784. Общата финансова помощ, която е заявена по тях, е малко над 147 милиона лева - това е 150 процента от наличния бюджет по мярката. Минималният размер на общите допустими разходи по един проект възлиза на левовата равностойност на 15 хиляди евро, а максималният размер не може да надвишава 500 хиляди евро. Одобрените 221 проекта са само част от всички заявления за подпомагане, попадащи в рамките на определения бюджет по мярката.

Още от