Писмо на БНР до Комисията по културата и медиите в НС, до СЕМ и до министрите на културата и на финансите

Във връзка със забраната за излъчване на музика по Българското национално радио от Сдружението за колективно управление на авторски права "Музикаутор" БНР изпрати писмо до Славчо Атанасов, председател на Комисията по културата и медиите към 43-тото Народно събрание; Мария Стоянова, председател на Съвета за електронни медии; Вежди Рашидов, министър на културата; Владислав Горанов, министър на финансите и копие до "Музикаутор" – сдружение на композитори, автори на литературни произведения, свързани с музика и музикални издатели за колективно управление на авторски права.

Следва пълният текст на писмото:

ДО

Г-Н СЛАВЧО АТАНАСОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

КОМИСИЯТА ПО КУЛТУРАТА И МЕДИИТЕ

КЪМ 43-ТОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

ДО

Г-ЖА МАРИЯ СТОЯНОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

СЪВЕТА ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ

ДО 

Г-Н ВЕЖДИ РАШИДОВ

МИНИСТЪР НА КУЛТУРАТА

ДО

Г-Н ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

КОПИЕ: 

МУЗИКАУТОР – СДРУЖЕНИЕ НА КОМПОЗИТОРИ, АВТОРИ НА ЛИТЕРАТУРНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С МУЗИКА И МУЗИКАЛНИ ИЗДАТЕЛИ ЗА КОЛЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА АВТОРСКИ ПРАВА

Относно: Забрана за излъчване на музика по Българското Национално Радио от Сдружението за колективно управление на авторски права „Музикаутор“ 

Уважаеми г-н Атанасов,

Уважаема г-жо Стоянова

Уважаеми г-н Рашидов,

Уважаеми г-н Горанов,

Бихме искали да Ви информираме за възникване на  сериозен проблем в дейността на БНР след 01. 01. 2017 г. Той е предизвикан от претенциите на “Музикаутор”, сдружението за колективно управление на авторски права. Сключеният през 2011 г. договор между БНР и “Музикаутор” е прекратен с едностранно предизвестие от 22.11.2016 г., отправено от Сдружението, считано от 01.01.2017 г. В допълнение, “Музикаутор” изпрати до БНР нотариална покана, с която забранява на радиото да пуска в програмите си музика от репертоара на „Музикаутор“, считано от 01.01.2017 г. Това сериозно възпрепятства изпълнението на обществената мисия на БНР и изпълнението на условията на индивидуалните лицензии, издадени за излъчване на програмите на Националното радио.

Едностранното прекратяване на договора изправя БНР пред невъзможността да излъчва съвременна авторска музика, с много малки изключения, тъй като “Музикаутор” представлява една много голяма част от авторите на музикални произведения и свързани с тях литературни произведения. Музиката, която ще звучи след 01. 01. 2017 г. е тази, за която авторските права са погасени по давност и тази с индивидуално отстъпени от авторите права. Това поставя пред много сериозни рискове не само звученето и разнообразието на музикалната част на радиопрограмите, но и стриктното спазване на предоставените лицензи. 

От страна на БНР бяха положени всички усилия за постигане на споразумение, при което да бъдат отчетени и защитени интересите на авторите, на слушателите и на държавния бюджет, част от който е бюджетът на БНР. Бяха проведени редица срещи между представители на БНР и “Музикаутор” в продължение на шест месеца, на които не се стигна до споразумение относно размера на възнаграждението, което БНР като ползвател следва да изплаща на “Музикаутор”. Сдружението претендира за драстично увеличение на възнаграждението, което е непосилно и несъобразено с бюджета на БНР. На фона на досегашната сума от 500 000 лв., която е най-голямата за авторски права, използвани от радиопрограми, искането на дружеството възлиза на 1 800 000, без това огромно увеличение да има икономическа обосновка, или да почива на конкретни данни за практиката в други държави. 

На 04.11.2016 г. в Министерството на културата е депозирано заявление от „Музикаутор“ за утвърждаване на размера на възнагражденията, дължими от БНР за използване на музикални произведения и литературни произведения, свързани с музика от сдружение „Музикаутор“.  Изразено в проценти, новото предложение, възлиза на 4,4% от цялата субсидия, която се получава като трансфер от държавния бюджет при музикално съдържание до 60% и 4,7% при музикално съдържание до 80%. За сравнение, според договора, който изтича на 31.12. 2016 г., БНР заплаща 1% върху утвърдената субсидия и около 4,55 – 4,90% върху собствени приходи от реклами, спонсорство, търговски съобщения и др. подобни. В кореспонденция с Министерството на културата, с писмо изх. № 1162 от 30.11.2016 г. БНР е изразило категоричното си несъгласие с проекта на тарифа, предложен от „Музикаутор“.

В стремежа си за запазване на коректни и изгодни за обществения интерес отношения с дружеството, БНР отправи предложение с писмо изх. № АВ-1298/27.12.2016 г., с което се предвижда нарастване на дължимата от БНР сума с около 100 000 лв. на годишна база. Това предложение беше отхвърлено от „Музикаутор“ (тази кореспонденция е  приложена към настоящото писмо).

С писмо изх. № АВ-1307/28.12.2016 г. за пореден път поискахме от „Музикаутор“ ясно и точно предложение за уреждане на отношенията между сдружението и БНР. Към момента отговор на това запитване не е постъпил.

Бихме искали да изтъкнем още няколко аргумента в полза на нашата позиция.  Следва да се отбележи също, че само част от бюджетната субсидия се предоставя на БНР за подготовка, създаване и разпространение на национални и регионални програми. В допълнение, БНР има задължение да подпомага създаването и изпълнението на национална аудиопродукция, като отделя за създаване на нова такава не по-малко от 5 на сто от получената субсидия от държавния бюджет. Националното радио поддържа и шест музикални състава, които със своята звукозаписна и концертна дейност обогатяват културния фонд на страната и популяризират българското авторско и изпълнителско изкуство у нас и по света.

 Не се отчита нито спецификата в начина на финансиране на Националното радио, нито статута и задълженията на БНР, определени със Закона за радиото и телевизията. Не е взето предвид и много по-малкото значение на използването на авторски музикални произведения за формирането на средствата за осъществяване на дейността на БНР, в сравнение с търговските доставчици на радиоуслуги.

Описаната ситуация поставя БНР в затруднено положение, тъй като за Радиото няма друг способ да уреди правата върху цялата използвана в програмите му музика. „Музикаутор“ е единственото сдружение, управляващо на колективен принцип правата на авторите на музикални произведения и свързани с тях литературни произведения на територията на Република България.

Като финансирана предимно от държавния бюджет организация, Българското национално радио е длъжно да разходва ефективно и ефикасно предоставените му бюджетни средства. 

Българското национално радио е обществена медия, която изпълнява важна роля за популяризирането на българската култура и изкуство. Освен това Радиото е натоварено да изпълнява определената в Закона за радио и телевизия обществена мисия, което е и основанието да получава финансиране от държавния бюджет. С неоснователните си искания „Музикаутор“ на практика блокира възможността на БНР да изпълнява установените със закон функции да създава предавания, които да информират, образоват и забавляват, лишава авторите от достъп до една от най-значимите платформи за разпространение на тяхното изкуство и аудиторията от възможност да слуша любимите си произведения.

Уважаеми госпожи и господа,

Като хора, които ежедневно са в контакт с българските творци и дейци на културата, ние съзнаваме, че средствата, които те получават за своя труд и талант, са недостатъчни. По тази причина се стараем да бъдем тяхна трибуна и партньор, както и медията, която внася най-голяма сума за радиоизлъчване в бюджета на сдружение „Музикаутор“ за изплащане на авторски права. Може да правим това обаче само, съобразявайки се с реалностите на бюджетния ресурс. Във връзка с това предлагаме в оперативен план да бъде организирана среща в интерес на всички страни и да бъде намерено решение, което позволява на БНР да изпълнява обществените си функции и дадените лицензии. 

Приложения:

1. Писмо изх. № АВ-1298/27.12.2016 г. до изпълнителния директор на „Музикаутор“;

2. Писмо изх. № 578/28.12.2016 г. до генералния директор на БНР;

3. Писмо изх. № АВ-1307/28.12.2016 г. до изпълнителния директор на „Музикаутор“;

4. Нотариална покана, отправена от „Музикаутор“ до БНР;

5.  Справка за заплащаните от БНР към „Музикаутор“ възнаграждения за използвани авторски права за периода 2011-2016 г.

АЛЕКСАНДЪР ВЕЛЕВ

ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА БНР

Писмото и приложенията можете да видите ТУК (в pdf формат)
Още от категорията

Две изложби, посветени на лагера на смъртта "Слънчев бряг", отвориха врати в Ловеч

В Художествената галерия в Ловеч бяха открити две изложби за лагера на смъртта "Слънчев бряг", който съществува край града по време на комунистическия режим - от 1959 до 1962 година. В този лагер без съд и присъда намират смъртта си над 150 българи. Изложбите бяха открити по повод предстоящото на 24 март шествие поклонение до каменната..

публикувано на 14.03.18 в 01:49

Задържаха четирима извършители на взломни кражби от частни имоти в Елхово

Полицията в Елхово задържа четирима извършители на взломни кражби от частни имоти в района. Крадците са арестувани след 15-километрово преследване в труднопроходима местност. Те ще останат в ареста за 3 денонощия.  След подаден сигнал за обир в магазин в елховското село Трънково, полицейски екипи засичат четиримата в местност между селата Трънково,..

публикувано на 05.03.18 в 13:29

Благоевградската полиция задържа мъж за телефонни измами

31-годишният мъж е от гр. Долни Дъбник е задържан и е привлечен като обвиняем  в качеството му на помагач на друго лице, което все още се издирва. Двамата са се представили за полицаи, извършващи действия по залавянето на телефонни измамници и са въвели в заблуждение възрастни хора от Благоевград,  които са им предали близо 15 000 лева в..

публикувано на 02.03.18 в 14:48

Природолюбители изписаха на "Спаси Пирин“ на плажа до Морското казино в Бургас

За 8 пореден път еколози и природолюбители в Бургас се събраха в защита на българската природа и конкретно на Национален парк Пирин, но и срещу корупцията в държавата. По време на днешната акция те изписаха на плажа до Морското казино призива „Спаси Пирин“.  Въпреки, че традиционните седмични протести в защита на Пирин в Бургас са в четвъртък,..

публикувано на 17.02.18 в 16:40

Преглед на печата

Грипът ни гълта по 50 лева за лечение, показва проверка на вестник Телеграф . Данните сочат, че над 80 000 българи са повалени в момента от него. Пикът на грипната епидемия ще бъде достигнат следващата седмица. След това ще започне рязък спад, пише Стандарт , цитирайки главният държавен здравен инспектор д-р Ангел Кунчев.  Бунтове зреят в..

публикувано на 28.01.18 в 08:17

ГДБОП спря страница във Фейсбук

ГДБОП спря страница във Фейсбук, заради нарушени авторски права на последния роман на Дан Браун.  Създателите на профила в социалната мрежа са предоставили свободно разпространение на книгата онлайн.  Материалите по случая са изпратени и в Министерството на културата.

публикувано на 18.01.18 в 15:15

Мотокар се обърна и уби на място собственика си

Мотокар се обърна и уби на място собственика си в родопското село Давидково. Трагедията е станала вчера следобед, когато 44-годишният Румен К., собственик на гатер и цех за пелети прекарвал с мотокара чувал с отпадъци за пелети. Спрял за кратко, но вероятно не дръпнал ръчната спирачка и возилото продължило хода си. Мъжът скочил на кормилото да..

публикувано на 17.12.17 в 19:13