Писмо на БНР до Комисията по културата и медиите в НС, до СЕМ и до министрите на културата и на финансите

Във връзка със забраната за излъчване на музика по Българското национално радио от Сдружението за колективно управление на авторски права "Музикаутор" БНР изпрати писмо до Славчо Атанасов, председател на Комисията по културата и медиите към 43-тото Народно събрание; Мария Стоянова, председател на Съвета за електронни медии; Вежди Рашидов, министър на културата; Владислав Горанов, министър на финансите и копие до "Музикаутор" – сдружение на композитори, автори на литературни произведения, свързани с музика и музикални издатели за колективно управление на авторски права.

Следва пълният текст на писмото:

ДО

Г-Н СЛАВЧО АТАНАСОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

КОМИСИЯТА ПО КУЛТУРАТА И МЕДИИТЕ

КЪМ 43-ТОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

ДО

Г-ЖА МАРИЯ СТОЯНОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

СЪВЕТА ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ

ДО 

Г-Н ВЕЖДИ РАШИДОВ

МИНИСТЪР НА КУЛТУРАТА

ДО

Г-Н ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

КОПИЕ: 

МУЗИКАУТОР – СДРУЖЕНИЕ НА КОМПОЗИТОРИ, АВТОРИ НА ЛИТЕРАТУРНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С МУЗИКА И МУЗИКАЛНИ ИЗДАТЕЛИ ЗА КОЛЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА АВТОРСКИ ПРАВА

Относно: Забрана за излъчване на музика по Българското Национално Радио от Сдружението за колективно управление на авторски права „Музикаутор“ 

Уважаеми г-н Атанасов,

Уважаема г-жо Стоянова

Уважаеми г-н Рашидов,

Уважаеми г-н Горанов,

Бихме искали да Ви информираме за възникване на  сериозен проблем в дейността на БНР след 01. 01. 2017 г. Той е предизвикан от претенциите на “Музикаутор”, сдружението за колективно управление на авторски права. Сключеният през 2011 г. договор между БНР и “Музикаутор” е прекратен с едностранно предизвестие от 22.11.2016 г., отправено от Сдружението, считано от 01.01.2017 г. В допълнение, “Музикаутор” изпрати до БНР нотариална покана, с която забранява на радиото да пуска в програмите си музика от репертоара на „Музикаутор“, считано от 01.01.2017 г. Това сериозно възпрепятства изпълнението на обществената мисия на БНР и изпълнението на условията на индивидуалните лицензии, издадени за излъчване на програмите на Националното радио.

Едностранното прекратяване на договора изправя БНР пред невъзможността да излъчва съвременна авторска музика, с много малки изключения, тъй като “Музикаутор” представлява една много голяма част от авторите на музикални произведения и свързани с тях литературни произведения. Музиката, която ще звучи след 01. 01. 2017 г. е тази, за която авторските права са погасени по давност и тази с индивидуално отстъпени от авторите права. Това поставя пред много сериозни рискове не само звученето и разнообразието на музикалната част на радиопрограмите, но и стриктното спазване на предоставените лицензи. 

От страна на БНР бяха положени всички усилия за постигане на споразумение, при което да бъдат отчетени и защитени интересите на авторите, на слушателите и на държавния бюджет, част от който е бюджетът на БНР. Бяха проведени редица срещи между представители на БНР и “Музикаутор” в продължение на шест месеца, на които не се стигна до споразумение относно размера на възнаграждението, което БНР като ползвател следва да изплаща на “Музикаутор”. Сдружението претендира за драстично увеличение на възнаграждението, което е непосилно и несъобразено с бюджета на БНР. На фона на досегашната сума от 500 000 лв., която е най-голямата за авторски права, използвани от радиопрограми, искането на дружеството възлиза на 1 800 000, без това огромно увеличение да има икономическа обосновка, или да почива на конкретни данни за практиката в други държави. 

На 04.11.2016 г. в Министерството на културата е депозирано заявление от „Музикаутор“ за утвърждаване на размера на възнагражденията, дължими от БНР за използване на музикални произведения и литературни произведения, свързани с музика от сдружение „Музикаутор“.  Изразено в проценти, новото предложение, възлиза на 4,4% от цялата субсидия, която се получава като трансфер от държавния бюджет при музикално съдържание до 60% и 4,7% при музикално съдържание до 80%. За сравнение, според договора, който изтича на 31.12. 2016 г., БНР заплаща 1% върху утвърдената субсидия и около 4,55 – 4,90% върху собствени приходи от реклами, спонсорство, търговски съобщения и др. подобни. В кореспонденция с Министерството на културата, с писмо изх. № 1162 от 30.11.2016 г. БНР е изразило категоричното си несъгласие с проекта на тарифа, предложен от „Музикаутор“.

В стремежа си за запазване на коректни и изгодни за обществения интерес отношения с дружеството, БНР отправи предложение с писмо изх. № АВ-1298/27.12.2016 г., с което се предвижда нарастване на дължимата от БНР сума с около 100 000 лв. на годишна база. Това предложение беше отхвърлено от „Музикаутор“ (тази кореспонденция е  приложена към настоящото писмо).

С писмо изх. № АВ-1307/28.12.2016 г. за пореден път поискахме от „Музикаутор“ ясно и точно предложение за уреждане на отношенията между сдружението и БНР. Към момента отговор на това запитване не е постъпил.

Бихме искали да изтъкнем още няколко аргумента в полза на нашата позиция.  Следва да се отбележи също, че само част от бюджетната субсидия се предоставя на БНР за подготовка, създаване и разпространение на национални и регионални програми. В допълнение, БНР има задължение да подпомага създаването и изпълнението на национална аудиопродукция, като отделя за създаване на нова такава не по-малко от 5 на сто от получената субсидия от държавния бюджет. Националното радио поддържа и шест музикални състава, които със своята звукозаписна и концертна дейност обогатяват културния фонд на страната и популяризират българското авторско и изпълнителско изкуство у нас и по света.

 Не се отчита нито спецификата в начина на финансиране на Националното радио, нито статута и задълженията на БНР, определени със Закона за радиото и телевизията. Не е взето предвид и много по-малкото значение на използването на авторски музикални произведения за формирането на средствата за осъществяване на дейността на БНР, в сравнение с търговските доставчици на радиоуслуги.

Описаната ситуация поставя БНР в затруднено положение, тъй като за Радиото няма друг способ да уреди правата върху цялата използвана в програмите му музика. „Музикаутор“ е единственото сдружение, управляващо на колективен принцип правата на авторите на музикални произведения и свързани с тях литературни произведения на територията на Република България.

Като финансирана предимно от държавния бюджет организация, Българското национално радио е длъжно да разходва ефективно и ефикасно предоставените му бюджетни средства. 

Българското национално радио е обществена медия, която изпълнява важна роля за популяризирането на българската култура и изкуство. Освен това Радиото е натоварено да изпълнява определената в Закона за радио и телевизия обществена мисия, което е и основанието да получава финансиране от държавния бюджет. С неоснователните си искания „Музикаутор“ на практика блокира възможността на БНР да изпълнява установените със закон функции да създава предавания, които да информират, образоват и забавляват, лишава авторите от достъп до една от най-значимите платформи за разпространение на тяхното изкуство и аудиторията от възможност да слуша любимите си произведения.

Уважаеми госпожи и господа,

Като хора, които ежедневно са в контакт с българските творци и дейци на културата, ние съзнаваме, че средствата, които те получават за своя труд и талант, са недостатъчни. По тази причина се стараем да бъдем тяхна трибуна и партньор, както и медията, която внася най-голяма сума за радиоизлъчване в бюджета на сдружение „Музикаутор“ за изплащане на авторски права. Може да правим това обаче само, съобразявайки се с реалностите на бюджетния ресурс. Във връзка с това предлагаме в оперативен план да бъде организирана среща в интерес на всички страни и да бъде намерено решение, което позволява на БНР да изпълнява обществените си функции и дадените лицензии. 

Приложения:

1. Писмо изх. № АВ-1298/27.12.2016 г. до изпълнителния директор на „Музикаутор“;

2. Писмо изх. № 578/28.12.2016 г. до генералния директор на БНР;

3. Писмо изх. № АВ-1307/28.12.2016 г. до изпълнителния директор на „Музикаутор“;

4. Нотариална покана, отправена от „Музикаутор“ до БНР;

5.  Справка за заплащаните от БНР към „Музикаутор“ възнаграждения за използвани авторски права за периода 2011-2016 г.

АЛЕКСАНДЪР ВЕЛЕВ

ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА БНР

Писмото и приложенията можете да видите ТУК (в pdf формат)
print Отпечатай
Още от категорията

Балкански авангардни музиканти в подкрепа на БНР

Ключови независими артисти от Сърбия, Македония, Турция и Гърция предоставиха свои албуми на БНР за излъчване през цялата 2017 г. Сред тях са ню джаз квартетът Eyot  от Ниш, лауреати на MIDEM в Кан и на Umbria Jazz Balkanic Windows, първата албанска рокендрол група в света - Blla Blla Blla от Скопие. Продължаваме с изключително..

публикувано на 18.01.17 в 17:37

Български и чужди творци предоставят своите авторски права на БНР

Българското национално радио благодари за подкрепата на българските автори, изпълнители и всички творци, които застанаха зад Радиото в тази трудна за него ситуация.  Ето имената на творците, които предоставят безсрочно или за определен срок своите авторски права за излъчване по Българското национално радио: Марио Балтаджиев Мая..

обновено на 18.01.17 в 15:41

БНР сезира Комисията за защита на конкуренцията за нарушение на „Музикаутор“

Българското национално радио изпрати до Комисията за защита на конкуренцията искане за образуване на производство за установяване на нарушение и налагане на санкция срещу „Музикаутор“ заради злоупотреба с по-силна позиция при договаряне. Сдружението за колективно управление на права прекрати едностранно договора с БНР и забрани в ефира да звучи..

публикувано на 16.01.17 в 15:52

Росица Кирилова предостави на БНР авторските права на 29 свои песни

Росица Кирилова предостави на Българското национално радио авторските права на 29 свои песни. Поетът и продуцент Георги Начев, съпруг на изпълнителката, дойде в БНР, за да подари на генералния директор Александър Велев авторския ѝ диск "THE BEST 1". Кирилова е известна с това, че сама пише и текстовете, и музиката на песните си, които са любими и..

публикувано на 13.01.17 в 17:00

Рок група "Епизод" предоставя на БНР авторските права върху албумите си „Нашите корени“, „Народът на Дуло“ и „Старият войн“

Рок група "Епизод" предоставя на Българското национално радио авторските права върху албумите си „Нашите корени“, „Народът на Дуло“, „Старият войн“, както и правата върху новия албум на 11-годишната Виктория Миланова от Русе, чиято премиера предстои на 1-ви март. На 13 януари предаването на Тома Спространов „Пулсиращи ноти“ ще бъде..

публикувано на 13.01.17 в 16:32

Хюго Рейс предоставя 66 свои песни на БНР за излъчване през цялата 2017-а

Хюго Рейс предоставя 66 свои песни на БНР за излъчване през цялата 2017 година. Бившият китарист на Ник Кейв & The Bad Seedsе свирил шест пъти досега у нас – все по покана на радио фестивала „Аларма Пънк Джаз“ на програма „Христо Ботев“. За 2017 г., освен че отново подготвя европейско турне на Fatalists, което едва ли ще ни подмине,..

публикувано на 12.01.17 в 16:50

Общественият съвет на БНР призова "Музикаутор" да преоцени финансовите си претенции към Националното радио

Общественият съвет на БНР единодушно прие декларация, в която категорично настоява сдружение "Музикаутор" да преоцени своята позиция относно финансовите си претенции към Българското национално радио. Комерсиалният подход към обществените медии не е адекватен и приложим не само в България, но и в цяла Европа. Обществените медии са обект на..

публикувано на 12.01.17 в 13:01