Eмисия новини
от 00.00 часа

Нова книга за Георги Марков

Част от корицата на книгата

На четвърта корица на най-новата книга на проф. Инна Пелева под заглавие „Георги Марков. Снимки с познати“ четем - това е „лабиринт от свързани разкази за събития и хора, които обикновено не виждаме като замесени в случая „Георги Марков“. Търсейки отговори, ще се изправим пред необходимостта да мислим изобщо за българската интелигенция, каквато е в епохата на социализма, но и преди това. А и днес...“

Проф. Пелева подхожда към темата като литературовед  и специално отбелязва, че не бива с днешна дата да превръщаме писателя в монумент, да го идеализираме, нито да разделяме мнението си за него на части – до бягството му и след това. Работата на Инна Пелева върху текстовете на и свързани с Георги Марков започва още през 2009, за да се стигне до тази книга и ето този цитат от Послеписа към изследването й: „Представата за Марков като за „един от всички нас“, съвсем не пречи да разберем нуждата той да е повече и различен от „всички нас“.
Още от