Eмисия новини
от 07.00 часа

Математическата гимназия в Разград с апел за дарения за ремонта и оборудването на бъдещия си дом

Снимка: Марина Бенова

Профилираната природо-математическа гимназия ”Академик Никола Обрешков” в Разград отправи апел за набиране на дарения за ремонта и оборудването на бъдещия си дом. Това ще е петата сграда, в която се мести гимназията в 45-годишната история от създаването ѝ, но осигурените от държавата и общината целеви средства не са достатъчни за ремонта и оборудването на учебната база, която ще приюти елитното училище без собствен дом.

Есента на 1974 година съм приета за ученичка в осми клас на МГ и започнахме в сградата на гимназията "Вапцаров". Там учихме известно време. След това ни преместиха в сегашната сграда на Данъчното. там започнахме на една смяна, имаше кабинети почти по всички предмети, хранилища към кабинетите. Самостоятелна сграда.Следобед се провеждаха кръжоци и школи по математика. там съм завършила 11-и клас в нея сграда - това разказа Пламена Георгиева - учител по математика в Профилираната природо-математическа гимназия ”Академик Никола Обрешков” в Разград. Самата тя възпитаник на един от първите випуски на училището и свидетел на първото преместване на елитната гимназия в единствената самостоятелна сграда, която е имало учебното заведение в 45-годишната история от създаването му.

През 1980-а година, по решение на тогавашния Окръжен комитет на БКП, е разпоредено Математическата гимназия да освободи самостоятелната си сграда в центъра на града за новосъздадено начално училище, просъществувало едва няколко години. Току-що модерно оборудвани за времето си кабинети са разтурени, техника е демонтирана и разпиляна, а няколкостотин гимназисти са преместени да делят на две смени на обучение общи класни стаи с връстниците си в Tехникума по икономика.

В началото на 90-те години следва ново преместване в сградата на училище ”Васил Левски”, където и досега гимназията ползва няколко стаи, а учениците и на двете училища учат на двусменен режим.

Повече от 20 години са обмисляни варианти и са правени опити да се намери решение, за да има гимназията свой дом, но изходът от всички тях е стигал до задънена улица. До есента на миналата година, когато кметът на Разград Валентин Василев обяви, че Общината е намерила решение на висящия от години проблем и от следващата учебна година гимназията ще бъде преместена в общинското училище с най-голяма материална база в града СУ "Христо Ботев”, където се помещава и Спортното училище.

Макар решението да създава прецедент в Разград, събирайки три градски училища под общ покрив, базата позволява сравнителна самостоятелна обособеност на всяко от трите учебни заведения и има достатъчно класни стаи за провеждането на нормален едносменен режим на обучение.

Петото преместване в историята на Математическата гимназия ще започне в края на учебната година със заповед на кмета на общината Валентин Василев за безвъзмездно ползване на част от имота, обясниха от общинската управа.

Предстоят обществените поръчки за ремонтните дейности, които се предвижда да започнат още през пролетта, а самото училище вече купува със собствени средства част от най-необходимото оборудване.

Държавата отпусна 269 509 лева целеви средства за основен ремонт на сградата, в която ще бъде преместена Математическата гимназия в Разград. Средства за пребазирането ще осигури и Общината. Сумите обаче не са достатъчни и училището излезе с апел към местната общественост за набиране на дарения, за да започне в нормални условия на обучение следващата учебна година в новия си дом.

Даренията се събират по банковата сметка на училището и всички събрани средства за новия дом на Математичеката гимназия ще бъдат изразходвани при пълна прозрачност и отчетност, уверяват от училищното ръководство.

IBAN: BG02SOMB91303158650800
BIG: SOMBBGSF

От звуковия файл можете да чуете целия репортаж на Марина Бенова.
Още от

Преглед на българския печат

публикувано на 26.06.19 в 06:51