Eмисия новини
от 05.00 часа

Рязко свиване на производството в еврозоната и в целия ЕС в началото на годината, но при нарастване в рамките на България

Индустриалното производство в еврозоната и в целия Европейския съюз отбеляза изненадващо рязко понижение в началото на новата година в резултат главно на намаляване на енергийното производство, показват данни на Евростат. В същото време индустриалното производство в България се повиши с добро темпо за трети пореден месец и отбеляза най-солиден растеж на годишна база от миналия август.

Производството в рамките на еврозоната се сви през януари с 1,0% спрямо декември 2017-а, когато нарасна с 0,4%, докато очакванията на финансовите пазари бяха за по-скромно понижение с 0,4 на сто. Това представлява първо влошаване на производството от миналия септември насам.

На годишна база темпото на производствения растеж се забави рязко до 2,7% от 5,3% през декември (слаба възходяща ревизия от предишна оценка за повишение с 5,2%), отбелязвайки най-слабо повишение от април 2017-а и при прогноза за нарастване с 4,7 на сто.

Влошаването се дължи в най-голяма степен на спад при производството на енергия с 6,6% на месечна и с 10,4% на годишна база. Производството на потребителски стоки за дълготрайна употреба (такива като автомобили и хладилници например) се сви 1,9% на месечна база, докато производството на стоки с недълготрайна употреба (такива като дрехи и хранителни продукти) се увеличи слабо с 0,1%, а на средствата за производство - с 1,2 на сто.

Производството в целия Европейски съюз се понижи през януари с 0,7% на месечна база след повишение с 0,3% през декември, като производственият растеж на годишна база се забави до 3,0% от 4,7% през предишния месец.

И в този случай влошаване на производството се дължи в най-голяма степен на спад на производството на енергия с 3,3% на месечна и със 7,4% на годишна база.

Индустриалното производство през януари отбеляза най-силен ръст на месечна база в Португалия (повишение с 2,5%), следваната от Естония (с 1,9%) и Дания (с 1,8%5), докато най-голямо понижение беше отчетено в Холандия (спад с 5,7%), Румъния 9с 2,95) и Испания (с 2,5%).

Най-добър растеж на производството на годишна база е отчетен в Румъния (повишение с 8,5%), следвана от Естония (със 7,7%) и Швеция (повишение със 7,1%) при най-солиден спад в Холандия (понижение с 6,6%), Малта (с 1,7%) и Гърция (с 1,6%).

За разлика от осреднени данни на Евростат за ЕС, индустриалното производство в България отчете добро повишение за трети пореден месец, нараствайки с 0,4% спрямо декември, когато отчете скок с 0,9 на сто.

На годишна база растежът на индустриалното производство в България се ускори през януари до 3,6% от 2,3% през декември. По този начин производството в нашата страна остава на позитивна територия спрямо година по-рано за дванадесети пореден месец (от януари 2017-а година, когато се сви за последно с 0,9%) и отбеляза най-солиден растеж на годишна база от август насам.


Още от

Последно в Икономика

Всички новини в Икономика: днес | вчера