Eмисия новини
от 05.00 часа

Близо 50 са критичните участъци в Бургаско, където снеготопенето и дъждовете могат да предизвикат наводнения

Снимка: БНР

Непочистени канали и разрушени диги в област Бургас са потенциално опасни в сезона на снеготопенето и дъждовете. Местните жители и кметове чакат с месеци, а някъде и с години, да бъдат предприети мерки. Най-честият отговор, който чуват кметовете и хората в малките общини, пострадали от наводненията, е, че пари няма. 

Все още не са възстановени дигите в община Средец, където преди 5 години река Средецка заля къщи и земи край Дебелт, обесни кметът Иван Жабов:

"Всички язовири започнаха да се изпускат контролирано. Нивото на реката изключително много се повиши и там, където се оказаха по-слабите места на дигите, те скъсаха. Оттогава не са предприети абсолютно никакви мерки от страна на държавата, защото за дигите отговарят "Напоителни системи". Всичко това рефлектира върху хората, върху земеделските производители".

В близкото село Тръстиково дигата е полуразрушена през октомври, но още не е ремонтирана, въпреки че собственикът ѝ – "Напоителни системи" – знае за проблема, заяви кметът на селото Иванка Драгова:

"Вече почти не предприемат някакви действия. Няколко пъти идваха, оглеждаха терена, но не се поема никаква отговорност от тяхна страна. Под реката има една тръба, която извежда водите, които се събират в самото село. Тя е недостатъчна, за да поеме толкова голямо количество вода и се прави тапа, която връща обратно водите в селото".

"В Ливада държавен участък от канала стои непочистен. За този километър и 200 метра сме сигнализирали неведнъж", обясни кметът Ангел Радев: 

"Писахме докладна, подписка до областния управител. Още нямаме никакъв резултат. Нямат пари и не могат да го почистят".

Близо 50 са критичните места в област Бургас, каза областният управител Вълчо Чолаков, който обясни, че постоянно води кореспонденция с държавните институции. 

Започнали са процедури за избор на изпълнител, който трябва да възстанови обрушените диги на територията на областта, обясни управителят на "Напоителни системи" - Бургас Диан Петров.

Още от