Eмисия новини
от 14.00 часа

Министър Вълчев: Около 2% от децата имат специални образователни потребности

Красимир Вълчев
Снимка: БГНЕС

Подготовката, квалификацията, професионалното и кариерно развитие на ресурсните учители се обсъждат на конференция в Пловдив, посветена на приобщаващото образование, гост на която е министърът на образованието Красимир Вълчев. Специален акцент по време на конференцията ще бъде поставен на екипната дейност между ресурсния учител и другите педагогически специалисти, родителите и представителите на различни общности.

Директорът на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование Катя Стоилова заяви, че е преодоляно притеснението сред колегите ѝ дали ще запазят работните си места след преструктурирането.  

Министър Вълчев подчерта, че около 2% от децата в системата имат специални образователни потребности:

"Мерило за всяка една образователна система е доколко тя успява да приобщи всяко едно дете в образователния процес, като му осигури необходимата подкрепа. Проблемът, както и в много други сегменти на системата, е по отношение на недостига на учители. Ние сме отворени, като министерство, към въпросите на всяка една част от системата. В случая моето участие в откриването на конференцията може би не е толкова да решим конкретни проблеми, а по-скоро да дадем знак за нашата институционална ангажираност с темата. Иначе това, което ние като министерство трябва да правим, е да подкрепяме с политики и със средства".

Министърът акцентира, че проблемите с отпадането на учениците от образователната система стават устойчиви. Подготвя се проект на постановление, чиято крайна цел е да има пълна информация за всяко дете – къде учи – и институциите да си взаимодействат по отношение на децата в риск. Предвижда се обвързваме на мобилните екипи за обхват с конкретни образователни институции, както и разширяване на институциите, които ще бъдат включени в информационната система. 
Още от