Eмисия новини
от 19.00 часа

НСИ: Ускоряване на икономическия растеж на България до 3,6% през първото тримесечие на годината

Брутният вътрешен продукт на България се повиши през първото тримесечие на 2018 година с 0,9% спрямо последните три месеца на 2017 година и нарасна с 3,6% в сравнение със същия период на предходната година, показват предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ), които са по-добри от експресната оценка, направена преди около месец.

Икономическата експанзия се ускори в началото на годината до 0,9% спрямо предишните три месеца, когато БВП нарасна с 0,7% и спрямо малко по-слабата експресната оценка на НСИ, според която българската икономика се разшири през първото тримесечие с 0,8%.

Данните на НСИ на годишна база също претърпяха възходяща корекция, като БВП се повиши с 3,6% – над експресна оценка за растеж с 3,5% и след експанзия от 3,5% през периода октомври - декември 2017-а година.

Според предварителните данни на НСИ за първите три месеца на годината произведеният брутен вътрешен продукт възлиза на 21,479 млрд. лева по текущи цени, като преизчислен в евро, БВП е в размер на 10,982 млрд. евро и на човек от населението се падат 3048 лева (или около 1558 евро).

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност през първото тримесечие на 2018-а година възлиза на 18,782 млрд. лева по текущи цени.

                                                                                                   Графики на БВП на тримесечна и на годишна база

Снимка

През периода януари - март относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката намалява равнището с 0,3 проценти пункта спрямо същото тримесечие на предходната година до 2,2 на сто. В същото време индустриалният сектор запазва равнището на относителния си дял в добавената стойност на икономиката от 29,3%, докато реализираната  добавена стойност от дейностите в сферата на услугите се увеличава до ниво от 68,5% спрямо 68,2% през същото тримесечие на 2018-а година.

Крайното потребление в началото на настоящата година се увеличава с 0,5% на тримесечна база (след повишение с 1,3% през последните три месеца на миналата година) и нараства на годишна база с 3,3% (след повишение с 3,8% в края на 2017-а годна). Брутната добавена стойност пък нараства с 0,9% на тримесечна база и с 3,4% спрямо година по-рано (след годишно повишение с 3,7% през предишното тримесечие).

Външнотърговското салдо остава отрицателно и в размер на 1,206 млрд. лева, като през трите месеца в началото на годината износът на стоки и услуги нарасна на тримесечна база с 1,1% (след понижение с 1,0% в края на 2017-а година) до 14,6927 млрд. лева и нарасна на годишна база с цели 4,4% след слабо повишение с 2,0% през предходното тримесечие. В същото време вносът се сви с 2,2% на тримесечна база (след ръст с 8,3% през предходното тримесечие) до 15,8987 млрд. лева. Нарастването на износа при намаляване на вноса допринася за известно свиване на отрицателно външнотърговското салдо, което пък води до по-слабо негативно отражение на търговския баланс върху темпото на икономически растеж в началото на годината.

Днешните предварителни данни на НСИ показват подобряване на икономическия възходящ импулс в началото на годината спрямо края на 2017-а година. Въпреки това предварителната оценка на НСИ за първото тримесечие на настоящата година, показваща растеж на БВП с 3,6% годишна база, е малко по-слаба от "пролетната" средносрочна прогноза на Министерството на финансите, според която икономиката на нашата страна се очаква да нарасне с 3,9% през 2018-а година след по-слабия от прогнозите растеж с 3,6% през предходната година.

През май Европейската комисия пък прогнозира, че БВП на нашата страна ще нарасне с 3,8% през настоящата година, докато Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) заложи на по-скромен растеж от 3,6 на сто.

НСИ представи и данни, показващи увеличаване на производителността на труда през първото тримесечие на годината.

БВП на един зает в нашата страна нараства с 2,3% спрямо същото тримесечие на 2017-а година. През първото тримесечие заетите лица в икономиката са били 3,438 милиона, а общият брой отработени часове е бил 1,3934 милиарда.

Структурата на заетостта по икономически сектори през първото тримесечие на 2018-година спрямо съответното тримесечие на 2017-а година показва увеличение на относителния дял на секторите индустрия и услуги.

На едно заето лице се падат 6,2457 хил.лева от текущия обем на БВП, като всеки зает създава средно 15,4 лева БВП за един отработен час.

Брутната добавена стойност (БДС) средно на един зает през първото тримесечие на годината се увеличава реално с 3,5%, докато брутната добавена стойност за един отработен човекочас нараства реална с 3,4% спрямо година по-рано.

Равнището на производителността на труда в индустриалния сектор е 6,1824 хил. лева от БФС средно на един зает и 14,5 лева за един отработен човекочас, докато в сектора на услугите всеки зает произвежда средно 5,5092 лева БДС, като за един отработен човекочас се създават средно 13,0 лева от текущия обем на показателя.

Най-ниска е производителността на труда в аграрния сектор - едва 708,0 лева БДС на един зает и скромните 2,3 лева за един отработен човекочас.


Още от