Eмисия новини
от 05.00 часа

НСИ: Слабо увеличение на заетостта при по-солидно повишение на средната работна заплата

Снимка: БГНЕС

Според предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в България нарастват към края на юни 2018 година с 42,6 хиляди, или с 1,8% спрямо предходното тримесечие, като достигат 2,35 милиона. В същото време средната месечна заплата в страната нарасна с цели 4,5% до 1125 лева.

Спрямо края на първото тримесечие най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности със сезонен характер: "Хотелиерство и ресторантьорство" - ръст с цели 30,7% и в "Селско, горско и рибно стопанство" - със 7,9%, като е отчетено повишение и в сектор "Строителство"  -с 3,7 на сто. Най-голямо намаление на наетите по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейността "Образование" - с 2,7 на сто.

Най-голям относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение продължава да има в дейностите "Преработваща промишленост" (21,8%) и "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" (16,9%).

Спрямо края на юни 2017- година наетите лица по трудово и служебно правоотношение през второто тримесечие на настоящата година се увеличават доста по-скромно с 13,7 хиляди, или с 0,6 на сто. Най-голямо увеличение на наетите на годишна база се наблюдава в икономическите дейности "Строителство" (с 6,4 хиляди), "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" (с 3,6 хиляди) и "Транспорт, складиране и пощи" (с 3,4 хиляди), докато най-голямо намаление има в ""Хотелиерство и ресторантьорство" (понижение със 7,6 хиляди).

                                                                                          Графика на средната брутна работна заплата по месеци

СнимкаВ същото време средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2018 година е в размер на 1125 лева и нараства спрямо първото тримесечие на година с 4,5% (повишение с 48 лева), като през април средната брутна месечна работна заплата е била в размер на 1145 лева, през май се понижи до 1110 лева, преди  обаче да нарасне през юни до 1119 лева, показват предварителни данни на НСИ.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата през първото тримесечие на година, са: "Селско, горско и рибно стопанство" (повишение с 9,8%), "Строителство" (с 8,25) и "Финансови и застрахователни дейности“ (с 6,7%).

На годишна база средната месечна работна заплата през периода април - юни нараства с 8,2% спрямо второто тримесечие на 2017 година (повишение с 85 лева), като най-голямо e увеличението в "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ (повишение с 15,5%), в "Образование" (с 12,35) и "Строителство" (с 11,4%).

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през вторите три месеца на 2018 година нараства с 9,6% в обществения сектор, а в частния сектор – със 7,6%.

Икономическите дейности с най-високо средно месечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през второто тримесечие на годината са "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" (със средна заплата от 2663 лева), "Финансови и застрахователни дейности" (заплата от 1922 лева) и "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" (средна заплата от 1821 лева).

В същото време най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство" (със средна заплата от 697 лева), "Други дейности" (788 лева) и "Строителство" (887 лева).


Още от