Eмисия новини
от 13.00 часа

Салафизмът – същност, разновидности, перспективи

Проф. Симеон Евстатиев и проф. Георги Каприев в студиото на "Премълчаната история"
Снимка: Емил Николов

Салафизмът е течение в исляма, което пледира за чистота на вярата. Това определение – макар и вярно, е твърде общо, а и подвеждащо – няма един-единствен салафизъм, а различни течения в границите на общото настояване за връщане към изконните постулати на исляма от времето на пророка Мохамед и първите халифи. В същото време прецизното вникване в същността на това характерно за исляма течение може да позволи доста по-обоснованото и въздействащо негово разбиране, доколкото не всички салафити са ислямски терористи, но пък всички ислямски терористи под една или друга форма изповядват догмите на салафизма. Тъкмо от тази гледна точка излизането на книгата на проф. Симеон Евстатиев „Салафизмът в Близкия изток и границите на вярата“ се явява мащабно изследване с изключителна стойност, чиито приноси са измерими не само в български, но и в световен контекст. Предаването „Премълчаната история“ обръща внимание на този капитален труд, който може много да открие не само за събитията и състоянието на днешния свят, но и на процеси в миналото, особено в рамките на ислямската цивилизация. Заедно с проф. Евстатиев в предаването ще гостува и проф. Георги Каприев, с чиято помощ вникваме в сблъсъка между християнство и ислям, в точките, където двете религии се съприкосновяват – точки и на различие, и на подобие. 


Още от

Лео Кадели и хората, които имат нужда

публикувано на 25.04.19 в 10:15

Накъде в София

публикувано на 25.04.19 в 10:10