Eмисия новини
от 08.00 часа

Изненадващо свиване на германски внос и износ през септември

През септември германският износ и внос отбелязаха изненадващо резки понижения, допринасяйки за свиване на търговския излишък, което е пореден знак, че търговският конфликт между САЩ и Китай се отразява негативно върху представянето на най-голямата европейска икономика.

Според федералната статистика Destatis, германският експорт се понижи през септември с 0,8% спрямо август, когато се увеличи слабо с 0,1% (възходяща ревизия от предишна оценка за понижение с 0,1%), докато осреднените очаквания на финансовите пазари бяха за растеж с 0,3 на сто. В същото време вносът в Германия спадна с 0,4% спрямо август, когато се сви с 2,4% (ревизия от спад с 2,7%) и при прогноза за повишение с 0,8 на сто.

В резултат на по-силния спад на износа спрямо вноса търговският излишък на Германия на сезонно-коригирана база се сви през септември до 17,6 млрд. евро от 18,2 млрд. евро през август.

На годишна база германският износ пък се понижи през септември с 1,2% до 109,1 млрд. евро, докато вносът нарасна с 5,3% до 90,7 млрд. евро, като търговският излишък на некоригирана основна се сви до 18,4 млрд. евро от излишък за 24,2 млрд. евро година по-рано.

През септември експортът на Германия към останалите страни-членки на Европейския съюз се понижи на годишна база с 0,4% до 64,7 млрд. евро, а вносът от тези страни нарасна с 5,8% до 52,1 млрд. евро. В същото време износът на стоки към страните извън ЕС (към трети страни) се сви с 2,2% на годишна база до 44,4 млрд. евро, докато вносът в Германия от трети страни нарасна с 4,7%, достигайки общо 38,6 млрд. евро.

Немската статистика представи и данни на Бундесбанк, показващи, че излишъкът по баланса по текущата сметка на Германия, който е мерило за международната финансова позиция на германската икономика и включва движението на стоки, услуги и инвестиции, се влоши през септември до 21,1 млрд. евро от 26,9 млрд. евро преди година, но над излишък за едва 15,3 млрд. евро през август.

Според редица анализатори, комбинацията от забавяща се търговия в световен план, отчасти в резултат на търговската война между САЩ и Китай, както и временни негативни фактори като новите норми за отделяните вредни автомобилни газови емисии, влезели в сила от 1-ви септември, са засегнали сериозно през последните месеци германският експортен сектор.

Днешните слаби търговски данни сякаш са в подкрепа на прогнозите на редица икономически институти през предходната седмица, че германската икономика вероятно ще се сви през третото тримесечие след растеж на БВП с 0,4% през първото и с 0,4% през второто тримесечие.

Оповестени по-рано тази седмица данни обаче показаха изненадващо нарастване на индустриалното производство и на промишлените поръчки през септември, което пък предполага, че водещата европейска икономика се намира в по-добра от очакваното форма в края на третото тримесечие.

Трябва да се има предвид, че следващата сряда (14-и септември) федералната статистика Destatis ще представи експресната си оценка за растежа на брутния вътрешен продукт на Германия през периода юли - септември.


Още от