Eмисия новини
от 20.00 часа

Проф. Христо Даскалов:

Антимикробните средства трябва да се употребяват при нужда, иначе ще станат безполезни

Снимка: НЦЗПБ
Ако имаме резистентност на микроорганизмите спрямо някакви препарати, тя не пада от небето. Тази резистентност е резултат от дълъг процес на употреба, и то неправилна употреба на антимикробните средства.
Тя не се случва за няколко месеца и дори години.
По същия начин, ако сега съвсем спрем употребата на антибиотици, ще са нужни години да се ограничи резистентността.

Това обясни в Часът на здравето проф. Христо Даскалов - ръководител на Национален център по безопасност на хранителните продукти от животински произход към Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

По думите му в българските храни няма антибиотици, но ако в храносмилателния тракт на животните има микроби, които са резистентни, дори и след обработка, малък брой ще остане и могат да попаднат у човека.
Трябва да осъзнаем тази опасност за хората.
В един момент може ще станем носители на резистентност, без никога да сме приемали антибиотик.

СнимкаАнтибиотици трябва да се прилагат само за лечение. За превенция трябва да се използват други методи – ваксини, пробиотици, пребиотици, подобряване на биосигурността (дори мрежи против насекоми може да даде резултат).
Големите, сериозните фирми в България проявяват интерес към тематиката и в последните години някои от тях са намалили употребата на антибиотици с 30%.

Повечето от бактериите са наши приятели, живеят в нас цял живот, полезни са. Помагат ни и да имаме достатъчно витамини, и за усвояването на някои хранителни вещества. Но има и нежелани микроорганизми. Ако населим с пробиотик една среда, ще бъде по-трудно да проникнат нежеланите бактерии.

В животновъдството пробиотиците позволяват за получаване на повече и по-качествена (здрава) продукция.

При мутация на един от хилядите микроорганизми и развиването на резистентност към някакъв препарат, това се разпространява в съответния организъм, разпространява се в друг, а освен това има и хоризонтално пренасяне на защитата между самите микроорганизми - обясни още проф. Даскалов. - Това е бавен процес, но не бива да пренебрегваме възможните рискове. Важното е не да спираме употребата на антимикробни средства, а да ги използваме само, когато има нужда от тях.

БАБХ е отговорната институция за контрола на микробната резистентност в областта на животновъдството. Контролира от една страна ветеринарно-медицинските препарати (голяма част от тях са антимикробни средства), от друга страна - в Диагностичния научно-изследователски ветеринарномедицински институт се намира референтната лаборатория по антимикробна резистентност.

Проф. Даскалов разясни, че съществува една ключова формулировка в областта на безопасността на храните: всеки продукт, обработен при температура не по-ниска от 72º С за минимум 10 секунди, той е абсолютно безопасен по отношение на всички вегетативни форми на микроорганизми (полезни и неполезни). Но трябва да се има пред, че контаминирането може да стане при манипулирането на продукта след неговата термична обработка.

Чуйте повече по темата в разговора с проф. Христо Даскалов.

Още от