Eмисия новини
от 09.00 часа

Допуснати за реализация български пиеси за 2019 г.

На свое заседание Художествената комисия при Екип „Драматургични форми“ (Радиотеатъра) на програма „Христо Ботев“ на Българското национално радио в състав: председател – Кирил Калев, и членове – Майя Динева, Теодора Димова, Юри Статков и Митко Новков, разгледа постъпилите за обсъждане 12 (дванадесет) пиеси и допусна за реализация през 2019 г. следните драматургични заглавия:

1.  „Звездата на Планк“ от Радослав Чичев;

2.  „Паякът“ от Димитър Димитров и Йордан Славейков;

3.  „Пет“ от Таня Шахова;

4.  „Рибата от Лох Нес“ от Владимир Колев;

5.  „Сблъсък“ от Магда Борисова.

Още от

„…from a window“

публикувано на 19.07.19 в 16:01