Eмисия новини
от 05.00 часа

Рязко забавяне на икономическия растеж в еврозоната и в целия ЕС през третото тримесечие

Европейски статистически институт

Икономическата експанзия в еврозоната и в целия Европейски съюз се забави рязко през третото тримесечие на годината на фона на ескалиращото търговско напрежение между САЩ и останалия свят, което навреди на износа, показват слабо ревизирани в низходяща посока последни данни на Евростат. В същото време беше отчетено и отслабване на растежа на трудовата заетост през същия тримесечен период.

Евростат потвърди, че комбинираният брутен вътрешен продукт на 19-те страни - членки на еврозоната се увеличи през третото тримесечие с едва 0,2% спрямо предходните две тримесечия на годината, през всяко от които беше отчетен икономически растеж от 0,4 на сто. Това е най-слабата икономическа експанзия от второто тримесечие на 2014 година насам, когато БВП на еврозоната също нарасна с 0,2 на сто.

Спрямо година по-рано растежът на БВП в еврозоната през периода юли – септември обаче се забави още по-рязко до 1,6% от 2,2% през второто тримесечие, отбелязвайки най-слаба икономическа експанзия от две години насам (от четвъртото тримесечие на 2016 година) и спрямо малко по-добрата експресна оценка на европейската статистика за растеж от 1,7 на сто.

Слаба подкрепа за икономическата експанзия през третото тримесечие оказва повишаването на крайното потребление на домакинствата с 0,1% спрямо предходните три месеца, когато то нарасна с 0,2 на сто. Дълготрайните бизнес инвестиции пък се увеличиха с 0,2%, но след техен ръст с 1,5% през второто тримесечие, докато износът от еврозоната се понижи с 0,1% след скок с 1,0% през периода април – юни при нарастване на вноса с 0,5% след повишение с 1,1% през второто тримесечие. По този начин търговският баланс се отрази негативно на икономическия растеж, отнемайки 0,3% от БВП, докато крайното потребление добави скромните 0,1 процентни пункта към БВП.

Най-добър принос с 0,3 процентни пункта към слабия икономически растеж през третото тримесечие оказа натрупването на бизнес запаси, като без него имаше реален риск от свиване на икономката на еврозоната през периода юли – септември. Увеличаването на наличните складови запаси обаче рискува да ограничи производството през следващите тримесечия, тъй като предприятията се очаква да изпълняват поръчки на техни клиенти за стоки, които вече са произведени.

                                        Растеж на БВП в ЕС през третото тримесечие (спрямо второто тримесечие)

Снимка

В рамките на целия ЕС брутният вътрешен продукт нарасна през третото тримесечие с едва 0,3% спрямо второто тримесечие, когато беше отчетена икономическа експанзия от 0,5 на сто, потвърждавайки експресната оценка на Евростат, докато икономическият растеж на годишна база се забави до 1,8% от 2,1% през предходните три месеца, но при предходна оценка на Европейската статистика за експанзия от 1,9 на сто.

Най-солиден растеж на БВП на тримесечен база е отчетен в Малта (скок с цели 3,6%), следвана от Румъния (с 1,9%), Латвия (с 1,7%) и Полша (с 1,7%), докато негативен икономически растеж (понижение на БВП) беше отчетен в Литва (понижение с 0,3%), Германия (с 0,2%), Швеция (с 0,2%) и Италия (с 0,1%). По темпове на икономически растеж България заема 11-а позиция сред всичките страни - членки на Съюза, отбелязвайки повишение на БВП през третото тримесечие с 0,7% спрямо предишните три месеца.

Евростат представи и данни за трудовата заетост на Стария континент през третото тримесечие на настоящата година. Броят на работещите в еврозоната и в целия ЕС се увеличи на тримесечна база с 0,2%, но след повишение с 0,4% през второто тримесечие, като на годишна база растежът на заетостта в региона на единната валута се забави до 1,3% от 1,5% през второто тримесечие, докато в рамките на ЕС – до 1,2% от 1,3%.

Най-силен растеж на заетостта (на тримесечна база) е отчетен в Малта (повишение с 0,9%), в Кипър и Литва (повишение с 0,8%), в Латвия, Люксембург и Словения (с 0,7%). В същото време Евростат отчита намаляване на заетостта в Естония (понижение с 0,8%), България (понижение с 0,3%), Италия (също с 0,3%), Полша (с 0,2%) и Румъния (с 0,1%). Нашата страна се очертава и единствената, отчела намаляване на заетостта на годишна база (с 0,9% спрямо третото тримесечие на 2018 година).

Според Евростат през третото тримесечие на 2018 година работещите в рамките на ЕС са били 239,3 милиона, от които 158,3 милиона в еврозоната, като и в двата случая това са рекордни нива на заетостта.

Още от

Най-четени