Eмисия новини
от 15.00 часа

Артистичният свят на Божидар Бончев

Снимка: artegallery.eu

„Диапазонът на фантазни съчетания у Божидар Бончев е наистина неизчерпаем. Традиции, култури, народи, Изтокът и Западът, ниското и високото – като у един постмодернист живеят органично в неговото съзнание. Тази сплав от толкова различни образи обаче има определен характер и в нея разпознаваме стила на Божидар Бончев“.

Тези думи на доцент Ружа Маринска, изказани при откриването на изложбата на Божидар Бончев в галерия „Арте“ ни въвеждат в огромния, изключително богат като посоки и изразни средства, художествен свят на този художник. 

Фактически той създава артобекти, въоръжен с цялата палитра от художествени средства – керамика, живопис, скулптура. Завладяващо е умението му да съчетава форми и цветове, геометрика с арабеск, рисунка с петно, предадено в точен, изразителен и звучен колорит. Измина времето, когато деляха изкуството на изящно и приложно. 

При този истински артист, който преминава сякаш през хилядолетната история на керамиката, са съчетани неочакваното и познатото, иронията и днешния ни социален статус. Използва спокойно и черни като земята или бели тонове, огънати глинени листове, странни същества, дошли от небитието или Космоса, които обаче стоят живо и непосредствено, като една своеобразна калиграфия, както казва още доцент Ружа Маринска. 

Творбите, които сме виждали в друга негова изложба – те са едновременно и вази, и храмове, те са жест и към археологията и рисунките по египетските пирамиди, и произведения на бъдещето, на мечтаното. С тези свои идеи и превъплъщения виждаме Божидар Бончев като гражданин и артист на света – с изложбите и наградите си от Вашингтон, Ню Йорк, Финландия, Мексико, Гърция, Австрия, сега и в Китай. Защото е поканен да работи за два месеца и да направи изложба в едно прочуто място с особения си вид керамика там.


Още от