Eмисия новини
от 04.00 часа

Община Генерал Тошево подпомага с 35 000 лева МБАЛ- Добрич

МБАЛ-Добрич

С 35 000 лева ще подпомогне община Генерал Тошево дейността на многопрофилната болница в Добрич. Сумата е отпусната от общинския бюджет с единодушното решение на Общинския съвет и с нея ще бъде закупен ехографски апарат за отделението по гастроентерология.

Поредното финансиране на областната болница от страна на община Генерал Тошево кореспондира с желанието на общинското ръководство да инвестира собствени средства за нуждите на здравеопазването в региона. За отпуснатата сума е уведомен и ресорният заместник-министър на здравеопазването.

През 2017 година в областното лечебно заведение са хоспитализирани 1303 пациенти от Генерал Тошево, което доказва натовареността на лекарите и обслужващата апаратура за стационарно лечение.

В момента Община Генерал Тошево притежава 3,35% от капитала на „МБАЛ Добрич“ АД, като целта е след апортиране на вноската в размер на 35 000 лв. този процент да се увеличи.


Още от