Eмисия новини
от 12.00 часа

МВФ: Рисковете пред световния икономически растеж сочат в посока надолу

Глобалната експанзия продължава, но с по-бавни темпове от очакваното през октомври, се посочва в комюникето след редовната годишна среща на Международния валутен фонд и Световната банка, която приключи в края на предходната седмица. В същото време обаче се очаква растежът да се подобри през 2020-а година, но въпреки това се отбелязва, че рисковете остават в посока надолу (за по-слабо от прогнозираното представяне на глобалната икономика).

Тези рискове пред растежа включват напрежение в търговията, политическата несигурност, геополитически рискове, внезапно рязко затягане на финансовите условия, исторически високите нива на дълга и повишена финансова уязвимост. Съществуват и други дългогодишни предизвикателства.

"Очаква се растежът да се засили в развитите икономики, което отразява стабилното възстановяване при някои от тях и подобрените перспективи при други. В страните с възникващи пазари, които все още представляват по-голямата част от световния растеж, икономическата активност в някои случаи намалява, което отразява по-ниските цени на суровините и износа, както и специфичните за отделните държави фактори. В много случаи се извършват процеси на приспособяване и консолидация", се казва в комюникето.

"Очаква се растежът в развиващите се страни с ниски доходи да се забави, но да остане стабилен. По-ниските цени на петрола имат нетен положителен глобален ефект, въпреки че ефектите се различават в отделните страни. Рисковете продължават да съществуват. Големите промени в обменните курсове и цените на активите, продължителната инфлация под целта в някои икономики, опасенията за финансовата стабилност, високият държавен дълг и геополитическите напрежения изискват бдителност. Възможността за по-нисък потенциален растеж се превръща в по-актуално предизвикателство в средносрочен план. Глобалните дисбаланси са намалени от предишни години, но все още е необходимо допълнително ребалансиране на търсенето".

"Ние се ангажираме да предприемем по-нататъшни мерки за повишаване на действителния и потенциалния растеж и да подкрепим нашата цел за по-силна, балансирана и богата на работни места глобална икономика. За тази цел трябва да укрепим доверието и ефективно да засилим търсенето, като следваме смесица от макроикономически политики, които се стремят да постигнат спешната нужда от насърчаване на растежа, като същевременно запазят фискалната устойчивост и финансовата стабилност и ускорим проектирането и прилагането на структурните реформи. Производствените и ефикасно изпълнявани публични и частни инвестиции, особено в инфраструктурата, са важни за подпомагане на възстановяването и увеличаване на потенциалния растеж", се посочва в комюникето след редовната годишна среща на МВФ и на СБ.


Още от