Eмисия новини
от 16.00 часа

Йотова: Правилата за пребиваване и обучение у нас на младежи от българските общности в чужбина трябва да се подобрят

Вицепрезидентът Илияна Ѝотова се срещна със студенти от Западните покрайнини, Молдова и Украйна, които учат в Пловдивския университет.
Снимка: Кремена Данева

Необходима е промяна на двете постановления, които уреждат пребиваването и обучението у нас на младежите от българските общности в чужбина, защото са остарели като нормативна база, заяви в Пловдив вицепрезидентът Илияна Ѝотова. Тя се срещна със студенти от Западните покрайнини, Молдова и Украйна, които учат  в Пловдивския университет.

Около 2000 са студентите от български произход, които се обучават във висшите учебни заведения у нас по двете постановления – 103-то и 228-о, които предстои да бъдат осъвременени. Илияна Йотова подчерта, че преди да се пристъпи към изменението на постановленията, е важно срещите като тази в Пловдивския университет да обхванат повече висши училища в страната: "С една-едничка цел: да ги направим по-работещи, да ги направим в полза на всички вас, които сте избрали да дойдете в България, да се учите и да определяте бъдещето си по този начин".

Студентите споделиха, че са доволни от условията, при които се обучават в Пловдивскя университет, но смятат, че трябва да се ограничи бюрокрацията, свързана с уреждане на пребиваването им в страната: "По някой път имаме трудности с документите, защото сами ги правим и няма кой да ги превежда".

"Голяма част от моята дейност е посветена на контактите и формирането на политики със сънародниците ни зад граница. Вие не сте другите българи" – с тези думи Илияна Йотова приветства студентите. Вицепрезидентът подчерта, че образованието е съществена част от концепцията на президентския екип за политиката с българите зад граница.

Още от