Eмисия новини
от 08.00 часа

Подобряване на икономическия растеж в ЕС и в еврозоната през първото тримесечие

Икономическият растеж в еврозоната и в целия Европейски съюз се ускори през първото тримесечие на настоящата година благодарение на отскок на германската икономика и на приключилата техническа рецесия в Италия, показва неревизирани данни на Евростат.

Комбинираният брутен вътрешен продукт на 19-те страни - членки на еврозоната се увеличи двойно през първото тримесечие на 2019-а година, нараствайки с 0,4% спрямо последното тримесечие на миналата година, когато се повиши с 0,2 на сто и след експанзия с едва 0,1% през третото тримесечие на 2018-а година. Това представлява на добра икономическа експанзия в региона на единната валута от второто тримесечие на 2018-а година, когато БВП също нарасна с 0,4 на сто.

Спрямо година по-рано БВП в еврозоната през трите месеца до края на март нарасна с 1,2%, запазвайки темпото на растеж от края на 2018-а година, потвърждавайки експресната оценка на Евростат.

Ускоряването на растежа се дължи в най-голяма степен на икономиката на Германия, която нарасна с 0,4% след стагнация в края на 2018-а година. Италия също допринесе за по-доброто представяне на цялата еврозона, след като БВП се увеличи с 0,2% през първото тримесечие, слагайки по този начин край на техническата рецесия от втората половина на предходната година (БВП на Италия се сви с по 0,1% през третото и четвъртото тримесечие на 2018-а).

Евростат потвърди и експресната си оценка за добро темпо на растеж в целия Европейския съюз. БВП на ЕС нарасна през първото тримесечие на 2019-а година с 0,5% след повишение с 0,3% през последните три месеца на миналата година, докато растежът на годишна база нарасна за второ поредно тримесечие с 1,5 на сто.

По този начин икономиките на ЕС и в частност на еврозоната се върнаха към стабилните си нива на растеж от второто тримесечие на 2018-а година, когато също беше отчетена експанзия съответно от 0,5% и от 0,4% на тримесечна база.

Европейската статистика представи и данни за европейската трудовата заетост в началото на изминалата година. Броят на заетите лица в еврозоната и в ЕС нарасна през първото тримесечие с 0,3% спрямо предходните три месеца, когато заетостта в еврозоната се повиши с 0,3%, а в целия ЕС - с 0,2 на сто.

На годишна база трудовата заетост в еврозоната нарасна за второ поредно тримесечие с 1,3%, докато в рамките на целия ЕС тя се увеличи с 1,1% след повишение с 1,2% през четвъртото тримесечие на 2018-а година.


Още от