Eмисия новини
от 12.00 часа

Единна електронна платформа за спешните повиквания

Това предвижда Концепция за развитие на Националната система 112, върху която съвместно работят Министерството на вътрешните работи и Министерството на здравеопазването. 

  Внедрени ли са високите технологии в системата на телефон 112? Има ли забавяне при препредаването на сигнала от операторите на телефон 112 към диспечерите на Службите за спешно реагиране? Каква е ролята на човешкия фактор на единния европейски телефон 112? Това са въпросите, чиито отговори потърси водещият на „Нашият ден“ Александър Райчев от Зеки Малунски – държавен експерт в Дирекция „Национална система 112“ в студиото на „Нашият ден“.

„Високите технологии в системата на телефон 112 се използват още от самото създаване на телефона през 2008 година. Системата е автоматизирана и е изградена на база на последните налични, към тогавашна дата, високи технологии в областта. Използва се автоматизиран софтуер, неречето го още приложение или програма за приемане, обработка и препредаване на инциденти, засягащи живота, здравето, сигурността и имуществото на гражданите.

През годините хардуерът и софтуерът на НС 112 са актуализирани и са внедрени нови услуги, използващи високи технологии като например услугата eCall и услугата за достъп на хора със слухови или говорни увреждания, която е налична от месец януари тази година чрез специално разработено за целта мобилно приложение”, каза Зеки Малунски - държавен експерт в Дирекция „Национална система 112“ в студиото на „Нашият ден“.

И допълни: „В днешно време свързаността се превърна в основна движеща сила в ежедневието на хората. Високоскоростните 4G и 5G мрежи, съвременните решения в областта на информационните технологии и др. поставиха сериозни изисквания и в сферата на спешните комуникации, т.е. очакванията на гражданите са да могат да контактуват със 112 и службите за спешно реагиране с технологиите, които използват в ежедневието си като глас, видео, текст, приложения, джобни устройства и др. За да посрещнат тези предизвикателства Европейският парламент и Съветът на Европа приеха Директива за установяване на Европейски кодекс за електронни съобщения.

Една от основните теми, обхваната в кодекса  е локализацията, която трябва да е достъпна на 112 без забавяне, веднага след установяване на комуникацията със спешния телефон. Това включва локализация базирана на мрежата, която вече се използва в 112 от самото му създаване, а където е възможно и локализация предоставяна от мобилните телефони.“

Зеки Малунски сподели, че в момента МВР, заедно с МЗ, работи върху Концепция за развитие на Националната система 112 и изграждане на нова система за приемане на спешните повиквания и управление на ресурсите към Службите за спешно реагиране, базирана на единна платформа. Тази единна платформа ще позволи информацията, постъпваща при оператор от 112, да достига по електронен път и до мобилните екипи на Службите за спешно реагиране, посредством мобилни устройства.

Още от

Катастрофа затвори път

публикувано на 15.10.19 в 11:39