Eмисия новини
от 22.00 часа

Международна трудова борса ще се проведе в София

Трудова борса
Снимка: Венцислав Величков

Международна трудова борса ще се проведе на 17-ти септември в София. Организатор е Агенцията по заетостта, като така ще се отбележи у нас Европейският ден на труда.

На повече от 30 щанда над 60 представители на EURES мрежата и работодатели от държавите от Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария ще представят свободни работни места.

Участие в борсата са заявили работодатели от секторите "Хотелиерство", "Ресторантьорство", "Туризъм", Лека и тежка индустрия", "Информационни комуникационни технологии", "Селско стопанство" ,"Сезонна заетост", "Строителство" и други. Участниците ще изнесат десетки презентации, ще представят възможностите за работа в различните страни, както и възможности за дуално обучение за повишаване на квалификацията,  чуждоезиково обучение по време на работа. В сайта на EURES мрежата в рубриката "Работни места" са публикувани част от обявите за работа в чужбина.

От кандидатите, които търсят работа в другите европейски страни, се изисква да владеят различно ниво на чужд език според изискванията на обявата за работа. За да представят себе си и своите умения пред съветниците и работодателите от мрежата, те трябва да подготвят автобиография и документи на английски, немски или  друг език в зависимост от конкретните обяви, към които са се насочили.


Още от