Eмисия новини
от 09.00 часа

Второ огнище на африканска чума по свинете в Смолянско - в ловно стопанство „Извора“

Снимка: Радостина Чернокова

Второ огнище на заразата африканска чума по свинете е открито в Смолянска област, в Държавното ловно стопанство „Извора“ в Девин. Южноцентралното държавно предприятие продължава усилията за борбата със заболяването чрез охрана на териториите, инфектирани от заболяването. 

Със заповед на БАБХ са обявени три инфектирани зони – една в област Пловдив и две в област Смолян. Първата зона е на територията на Държавно горско стопанство - Пловдив, в местността Бяла черква. Втората е на държавните горски стопанства в Доспат и Борино с площ 200 кв. км, включваща част от землищата на селата Змеица, Чавдар, Касъка и Борино. Третата е на територията на Държавно-ловно стопанство "Извора" в Девин в местността "Чурал". Зоните са обозначени с табели. 

Въвеждат се мерки за ограничаване на достъпа на лица, които нямат отношение към претърсването и прилагането на мерките за предотвратяване и ликвидиране на болестта. 

За срок от два месеца от датата на обявяване на зоната за инфектирана се спират всички дейности в засегнатите горски територии, в това число дърводобив, лов и подхранване на дивеча, паша на домашни животни, събиране на гъби, билки, горски плодове и сено. 

С цел подпомагане на местното население за осигуряване с дърва за огрев за предстоящия отоплителен сезон Държавното централно предприятие в Смолян, съвместно с териториалните поделения по места, организира снабдяването от територии извън инфектираната зона.

Още от