Eмисия новини
от 13.00 часа

МОСВ предвижда строги санкции за незаконно третиране на опасни отпадъци

Глобите за физически лица достигат 5000 лева

Токсичните отпадъци, изхвърлени в района на гара Яна.
Снимка: Евелина Стоянова

Глоба до 50 000 лева за юридическите лица при незаконно изхвърляне или изгаряне на опасни отпадъци предвижда Министерството на околната среда и водите. Строги санкции има и за гражданите. Мерките са във връзка с предстоящия отоплителен сезон.

При проверките на регионалните инспекции по околна среда и водите (РИОСВ) ще се обръща особено внимание на незаконното изгаряне на излезли от употреба гуми, отработени масла, отпадъци от текстил, дървени дограми и други леснозапалими материали. Това е процес, при който се отделят вредни емисии в атмосферата, които са канцерогенни, посочват от екоминистерството. 

При констатирано нерегламентирано третиране на неопасни отпадъци, санкциите за физическите лица достигат 5000 лева, а предвидените глоби за фирмите са в троен размер.

В допълнение от МОСВ припомнят още, че се забранява строителни отпадъци да бъдат изхвърляни в контейнерите за битови отпадъци или разделно събиране.

Третирането и транспортирането им се извършва от лица, които осъществяват тази дейност въз основа на писмен договор.


Още от