Eмисия новини
от 05.00 часа

Облекчение за строителството върху земи с променено предназначение в новия проектозакон

Снимка: БГНЕС

Публикуваният за обществено обсъждане проектозакон за земеделските земи обединява 4 действащи сега закона - Законът за собствеността и ползването на земеделските земи, Законът за опазването на земеделските земи, Законът за арендата в земеделието и Законът за опазване на селскостопанското имуществ.

Това каза за БНР Лилия Стоянова - началник отдел в дирекция „Поземлени отношения и комасация“ в МЗХ. Мнения и становища могат да бъдат изпращани до 5-и декември, уточни тя и обясни акцентите в новия документ:

„Един от новите моменти е свързан с осигуряването на достъп до земя за млади фермери. Има възможност млади фермери -  до 40 години - както и юридически лица на млади фермери да кандидатстват за свободни земи от държавния поземлен фонд за създаване на нови стопанства или за разширяване и подкрепа на техните съществуващи стопанства. Предвидено е кандидатстването да бъде чрез търг. Разбира се, са поставени условия, които се стремят наистина да открият действителните млади фермери, а не формално да се подхожда…“.

Въведена е и нова философия при разпределението на пасища, мери и ливади от общинския и държавния поземлен фонд, допълни Стоянова.

„В проекта се предвижда в едно землище, в което се намира самият животновъден обект, да се разпределят и двата фонда едновременно, а когато те не достигат - да се премине в съседни землища“.

Въведени са ред и условия за изплащане на сумите от т.н. „бели петна“. 

Процедурата е „доста опростена“. Слага се и времеви таван на периода, в който могат да се получат рентите - до 10 години, а за юридически лица – 3.

И според новия законопроект чужденци и чуждестранни юридически лица не могат да притежават собственост върху земеделски земи в страната, освен по международен договор, който е ратифициран по реда, определен в Конституцията. Граждани на ЕС и юридически лица от ЕС могат да придобиват собственост върху земя при условията и по реда на този закон“.

Има предложения за облекчаване на промяната в предназначението на земята:

Отпаднал е срокът, в който до 3 години след издаването на решение за промяна на предназначението собственикът би трябвало да получи разрешение за строеж. Този срок е отпаднал, което означава, че след промяна на предназначението собственикът може спокойно да си планира нещата….“.

Въведена е и възможност за промяна на предназначението от неземеделски земи в земеделски.


Още от

Предсрочни избори на хоризонта?

публикувано на 14.11.19 в 17:47
Владимир Павлов

От Тодорка до Манаслу със сноуборд

публикувано на 14.11.19 в 10:05