Премълчаната история на Ятовата гласна Ѣ – причини и последствия да бъде изхвърлена от азбуката

Румен Стоянов, Румен Леонидов и Никола Алтънков (отляво надясно)
Снимка: Росица Михова

Разговорът ще започне с една малкоизвестна тема – кои са съпокровителите на Европа, освен Кирил и Методий? По какъв критерий са избирани и обявявани за такива?
Втората тема също е рядко дискутирана: на кого пречеше Ятовата гласна или двойното Е, широко „Е”, защо тази буква бе унищожена, защо бе премахната от българската азбука?  
Тези опити започват още от края на XIX век. Нововъзникналото българско общество е разделено: едни искат да бъда махната, а другите да се запази. Правителството на Стамболийски прави правописна реформа и я премахва. След това е върната в азбуката от Александър Цанков. През 1945 година социалистическата власт провежда правописна реформа, с която „ятовата гласна” Ѣ и „голям юс” – Ѫ се изхвърлят трайно от употреба. С този абсолютно предумишлен акт, окончателно се скъсва връзката между източните и западните български говори и връзката между Македония и майка България.
В разговора участват доц. Веселина Вачкова, езиковедът Ана Кочева, историкът Никола Алтънков и писателят Румен Стоянов.