Етнос, народ, нация, национализъм

След социалистическия интернационализъм и заменилия го евроатлантизъм днес, противно на очакванията, избуява крайният национализъм. Процесът се наблюдава не само у нас. Етническото и междуетническите противопоставяния според етнолози още ще се засилва през този век. В същото време национализмът не може да се отърси от силно негативния си образ, а думата, заменила в речта съществителното шовинизъм, се нуждае от добавянето на прилагателно добър или лош, за да не стане грешка. Как значенията и смисълът на думите се моделират според политическите амбиции на партийните и държавните пропаганди се опитваме да проследим в разговор с етнолога доц. Константин Рангочев.

• Научна конференция във филологическия факултет на Великотърновския университет и 55 години от създаването му – интервю с проф. Ценка Иванова.
• „Забравете тази дума“ – от кои думи, съчетания и употреби можем да освободим речта си, за да бъде тя точна, богата и красива.