Изложба живопис на Атанас Ташев

Снимка: sbhart.com

Новата, последна за сега изложба на художника Атанас Ташев e съвсем различна от това, което е представял до сега. Тя се показва в галерия „Райко Алексиев“, едно знаменателно пространство за него, и се нарича: „Обекти и алегории“. Защото за автора елементите на видимия свят за художника са обекти за творческа интерпретация. И още – метафорите, символите, алегориите принадлежат на културното поле, в което съществува или се заражда смисъл. Голямо-форматните картини на Атанас Ташев присъстват естествено и смислено върху белите стени, като въздействат и като конструкция, и като философия, и като колорит с едно особено вътрешно напрежение. Художникът е отишъл още по-далеч от „своите светли, цветни естетизирани живописни опуси“, както ги нарича професор Станислав Памукчиев, за да пресъздаде една социална и творческа прозорливост. И ще продължим с думи на професор Памукчиев, който откри изложбата на Атанас Ташев, че: „Лостове, турбини, моторни части, бутала, цилиндри, механизирани поточни линии, катастрофирал автомобил, кацащ или излитащ самолет – монументите на техническата революция – са обектите на наблюдение и артистична реакция. Те правят видими рецидивите на нашето опосредено от машините живеене, в което човешкото изстива, отношенията са сведени до властови зависимости, до усещането, че някой държи и дърпа лостовете…“ Платната на Атанас Ташев въздействат многопластово, в тях има невидима връзка с фантастиките на Оруел или филми и картини с фантастична тематика, където Човекът е загубил нравствената си чувствителност. А Атанас Ташев има тази чувствителност като я предава и на учениците от Художествената гимназия, където преподава живопис.