Историческият музей в Добрич прави иновативен проект с помощта на ученици

Проектът mAPPmyEurope е насочен към културното наследство на Североизточна България

Регионалният исторически музей в Добрич
Снимка: Регионален исторически музей Добрич

Регионалният исторически музей в Добрич разработва пореден иновативен проект, насочен към работа с младежите. Проектът носи името mAPP my Europe. Целта е да популяризира културни и исторически места и паметници, както и малко известни факти за Североизточна България. Идеята на експертите от музея е да бъдат създадени четири тематични интерактивни маршрута в региона, които да могат да бъдат използвани като безплатно приложение на мобилните устройства. 

Проектът mAPP my Europe е насочен към културното наследство на Североизточна България, но в неговия фокус са поставени младежите, той като именно те са ориентирът за експертите кое е интересно за юношите. Според модератора на проекта Надежда Иванова, учениците от областта знаят много малко за региона, тъй като обикновено ученическите екскурзии са до по-далечни места в България. 

"Децата от Добруджа знаят какво има във Велико Търново, в София и в други балкански градчета, но малко знаят, че около нас има също интересни и много важни обекти на културното наследство, не само в сферата на нова и най-нова история, но  и обекти от епохата на Възраждането, обекти свързани с природното наследство на Добруджа. Една от основните наши цели, които сме си поставили, е първо да накараме децата да разберат какво има около тях."

От понеделник -18 март, започват да се провеждат четири музейни работилници, по време на които младежите в града ще имат основно участие при избора на окончателния брой обекти за туристически маршрути. Децата ще попълнят анкетни карти, в които те сами ще изберат кои от представените обекти и места биха желали да посетят. Целта е в крайния списък да останат около 30 обекта, които да бъдат разделени в четири тура. 

В отпуснатите средства по проекта има предоставена сума и за създаването на мобилно приложение , което ще дава пълна информация за съответното място, не само като исторически обект, но и като заобикаляща среда и възможности за забавления, престой, хранене и отдих.

"Освен мобилното приложение, в края на проекта ще бъде издаден и един наръчник за неформално обучение в сферата на културното наследство. Нещо, което за нас е много важно, защото знаете, че формалното обучение е добро, но в него са вменени всъщност едни очаквания, едни държавни изисквания, една държавна политика, която е била характерна за период отпреди 150 години. Трябва да се адаптираме към новите условия", коментира Надежда Иванова.

Работилниците за младежи ще се проведат от понеделник до четвъртък в сградата на Регионалния исторически музей в Стария Добрич.

Чуйте повече в звуковия файл