Над 3000 ученици са избрали дуалното обучение

Снимка: БТА

Повече от 3000 вече са учениците, които са избрали дуалната форма на обучение и интересът към нея непрекъснато нараства. Това каза министърът на образованието Красимир Вълчев в Русе след посещението си в една от големите фирми за добив на каолин.

Министърът на образованието Красимир Вълчев обясни, че ще бъдат засилени мерките за принуда към семействата, за които образованието не е ценност, за да може децата им да имат шанс за професионална реализация. В този смисъл той посочи като възможно решение дуалната форма на образование: 

"Защо толкова късно я стартирахме? Тя е много подходяща за децата. Полезна е за самите компании отрано да привлекат деца да работят в тях. Полезно е да възвърнем част и от позагубената репутация на професионалното образование. Не можем да произведем повече деца, но това, което можем да направим, е да има минимум преждевременно отпаднали, тоест незавършили училищно образование, да имаме структура, която да е пригодна към потребностите на обществото и на икономиката".

Министърът на образованието Красимир Вълчев обясни, че ще бъдат засилени мерките за принуда към семействата, за които образованието не е ценност, за да може децата им да имат шанс за професионална реализация. В този смисъл той посочи като възможно решение дуалната форма на образование.