Изненадващо понижение на продажбите на дребно в САЩ през април

През април продажбите на дребно в САЩ се ограничиха изненадващо, отразявайки понижение в повечето важни сегменти като автомобилния сектор, центровете за домашни потреби и продажбите по интернет, което е сигнал за мудни потребителски разходи в началото на второто тримесечие.

Според данни на Министерството на търговията продажбите на дребно през април се понижиха с 0,2% спрямо март, когато нараснаха с цели 1,7% (възходяща ревизия от повишение с 1,6%), докато осредните прогнози на финансовите пазари бяха за повишение с 0,2 на сто.

Потребителските разходи за стоки на дребно са ключов двигател за растежа на американската икономика, формирайки около две трети от брутния вътрешен продукт.

Изключвайки автомобилите, продажбите на дребно през април се повишиха с 0,1% след ръст с 1,3% през март (възходяща ревизия от повишение с 1,3%) и очаквания за повишение с 0,7 на сто, докато продажбите на автомобили се понижиха с 1,1 на сто.

Спад с 1,3% отбелязаха и продажбите на електроника, а продажбите в центровете за домашни  градински потреби се свиха с 1,9 на сто. Понижения с по 0,2% регистрираха продажбите на дрехи, на фармацевтични стоки, както и тези по интернет.

Продажбите на дребно, без тези за автомобили, бензин и строителни материали, пък останаха на нивата от март, когато те се повишиха с 1,1% (възходяща ревизия от повишение с 1,0%), при очаквания за растеж с 0,3 на сто. Важно е да се отбележи, че именно този показател, известен като "контролирана група" на продажбите на дребно, се използва при калкулиране на данните за БВП на САЩ.

По-слабите от очакваното априлски продажби и по-специално при т.нар. "контролирана група" са сигнал, че икономиката на САЩ губи скорост в началото на второто тримесечие.