Контакти

Eлектронна поща: prolet@bnr.bg


За връзка с нас

Мая Райкова – продуцент   

БНР, бул. "Драган Цанков" № 4 
София 1040

Телефони за връзка:

+359 2 866 24 64
+359 2 933 63 29


Мария Гешевска – главен координатор
БНР, бул. "Драган Цанков" № 4
София 1040

Телефони за връзка:

+359 2 933 64 86

Facebook: @prolet2017