Рейтингите на България се покачват, нови заеми не се предвиждат, инвеститорите са доволни

Две от най-големите и реномирани агенции за кредитен рейтинг току що повишиха оценките си за България. Fitch ревизира оценката си и премахна минуса от ВВВ. Standard&Poor's пък добави към своите три В и едно А-„BBB-/A-3”. Сега остава от голямата тройка да се е чуе мнението и на Moody’s, но експертите смятат, че тази агенция също ще повиши оценката си за България и българската икономика.

Какво всъщност означават тези кредитни рейтинги и какво е значението им?
Най-общо казано, те оценяват риска за инвеститорите, които искат да си купят на международните парични пазари държавни ценни книжа. Колкото по-висока е оценката на агенциите, толкова по-нисък е рискът за инвеститорите и толкова по-приемлива е цената за тези книжа. Смята се, че най-високата оценка е ААА. Такава все още имат Съединените щати и повечето развити страни, въпреки че се появиха някои намеци, че тези отлични оценки може и да бъдат ревизирани надолу, като например на Франция бе отнето едно от А-тата.

Съвсем естествено, България не може да се сравнява със световните икономически лидери и техните три А. Страната се нарежда в златната среда на В-тата и даже превъзхожда много други от нейния калибър и със сходен икономически потенциал страни по света. Тези В-та означават, че инвестирането в български дълг крие известни рискове, че в икономиката има дисбаланси и проблеми, че има известна политическа и социална нестабилност. Като цяло обаче, рисковете от инвестиции в този вид държавни облигации са приемливи и доходността на тези книжа е добра. Това е гледната точка на купувачите на суверенни български облигации. От гледна точка на държавата, която с тях набира свежи пари или изплаща стари дългове, добри оценки на рейтинговите агенции означават, че няма да има да се плащат прекалено големи лихви по взетите на заем пари и че сравнително лесно ще се намерят купувачи за пуснатите на пазарите съкровищни бонове.

Последното повишение на кредитния рейтинг на България идва в момент, когато икономиката върви на пълни обороти, публичните финанси са в завидно състояние, хазната е пълна, потреблението и износът стремително нарастват. На този благоприятен фон страната обяви, че следващата година не възнамерява да взема нов дълг на международните пазари. Това до известна степен прави по-добрите рейтинги на агенциите безсмислени, след като нови емисии държавни ценни книжа ще се предлагат и то в ограничено количество само на вътрешния пазар. Но самият факт на повишението и подобряването на оценките е нещо изключително положително и окуражаващо, защото представлява своеобразна безпристрастна оценка на моментното състояние и близките перспективи за икономическото развитие на България. Те почти напълно съвпадат с прогнозите на българските официални власти, които очакват за тази година и за следващата икономически растеж от близо 4%. И рейтинговите експерти, и управляващите смятат, че перспективите са стабилни и няма реални заплахи за работещата на пълна пара българска икономика. С други думи, България е и ще бъде в обозримото бъдеще платежоспособна и ще може да си върне взетите назаем пари.

Повишаването на кредитния рейтинг на България е своеобразна покана към всички, които имат намерения за проекти, сделки, инвестиции в страната. На тях се казва, че страната е добра за бизнес, че условията са благоприятни и че усилията си заслужават. От такива послания България има остра нужда и то точно в настоящия момент. Защото в последно време се наблюдава значителен спад на преките чуждестранни инвестиции, които да подкрепят ръста на вътрешното потребление и на заетостта с нови проекти, гарантиращи стабилността на тези положителни развития. Инвестициите са залог за бъдещето и гаранция за икономическия растеж и социалното благоденствие. Така че и от тази гледна точка повишаването на кредитния рейтинг на страната от водещите агенции е положителен знак, който говори за добри перспективи.


Още от рубриката

Заможните българи са се увеличили с 300 хиляди, 72 процента остават бедни

Има положителни фактори, които са способствали за подобряване на благосъстоянието на българите през последните 4 месеца на миналата година. Това са устойчивият ръст на икономиката – с около 3,6 на сто, повишаването на заетостта, намалената..

публикувано на 21.02.18 в 11:04

Публичната администрация расте и се замогва

В последно време общественото мнение в България беше привлечено от новините за две взаимосвързани явления. Първото е положително – заплатите на наетите лица постоянно нарастват и средната заплата в страната в края на миналата година е станала..

публикувано на 20.02.18 в 09:57

България е отличник в ЕС по използване на възобновяема енергия

Наскоро Евростат потвърди, че България не само е достигнала, но и надминала заложеното в стратегия "Европа 2020" национално ниво на потребление на ток от възобновяеми електроенергийни източници (ВЕИ). При заложени 16 процента, делът на този ток в..

публикувано на 12.02.18 в 11:25