Хубен Черкелов осмисля минало и съвремие чрез старинни картини и банкноти

До 11 март в София може да се види изложба на работещия в САЩ български художник Хубен Черкелов. Тя е първото му представяне на българска земя от 18 години насам и е под патронажа на Екатерина Захариева, вицепремиер и министър на външните работи на България. Домакин на експозицията е Музеят на съвременното изкуство – Софийски арсенал към Националната художествена галерия.

Названието на изложбата „Имане” е богато на подтекст – художникът има предвид различния смисъл на тази дума, в зависимост от ударението – като „собственост, притежание” и като „съкровище”. Но всеки смисъл приляга на съдържанието й. Хубен Черкелов представя платна с интерпретации на картини от големи български майстори като Мърквичка, Антон Митов, Ярослав Вешин, Иван Милев, изобразени върху стари банкноти. Логичен е въпросът към художника дали го вдъхновяват парите като изкуство.

„100 лева”. По „Група селяни на пазар в София” от Антон Митов. Банкнотата е отпечатана от Braddbury, Wilkinson&Co, Лондон, 1925Не толкова като изкуство, колкото като символ на вяра в стойността на нещата. Човек трябва да вярва в неговата стойност. И тогава се получава – казва Черкелов. И още за отношението му към миналото и към картините на големите български майстори: Те са поставени върху български банкноти. Това беше важно за мен, не самите произведения. Но са решили в началото на ХХ век, най-общо казано, да бъдат поставени техни произведения върху банкноти. Аз взех тези изображения от банкноти... и ги връщам обратно във вариант на картини.

Слава Иванова, директор на Националната галерия, припомни, че 2018-а е обявена за Европейска година на културното наследство.Естествено, че „Имане” има отношение и към този аспект на опазването на културното наследство. По-скоро, на осмислянето, защото Хубен, струва ми се, е в тези висоти. По един негов начин, той неотменно изследва своя път и аз се радвам, че и тук ни изненадва с една експозиция, която носи образност и има отношение към българското културно наследство. Една част от изображенията, които ще видите, са не само изображения от банкноти, а и са на произведения, включително собственост на Националната галерия. Така че контекстът на тази изложба е много богат, много широк, многопластов.

„500 лева”. По „Орачи” от Ярослав Вешин. Банкнотата е отпечатана от Wilkinson&Co, Лондон, 1925
В приветствието от името на министър Захариева се казва: Важно е, че тази изложба се случва именно по времето на българското председателство на Съвета на Европейския съюз, защото с подобни събития можем да покажем различното лице на България. Това лице, което ни кара да се гордеем. И не само съхранява, но и разпространява най-важните послания на страната ни, че българите са талантливи, трудолюбиви и дават своя принос за културата и изкуството в Европа и в света.Хубен Черкелов отправя един поглед към миналото, като използва банкноти, върху които са изобразени произведения на изкуството, които по онова време – през 20-те години на ХХ век, са били съвременно изкуство – каза изкуствоведът Надежда Джакова, куратор на изложбата. Те са били ценни за своите съвременници и виждаме, че продължават да присъстват и днес в историята на изкуството. Така че той поставя един много важен въпрос: къде е съвременното изкуство, дали то е част от нашата история и какво е неговото бъдеще.

„200 лева”. По „Отец Паисий” от Иван Мърквичка. Банкнотата е отпечатана от Thomas de la Rue&Co, Лондон, 1929
Хубен Черкелов е роден през 1970 година в Кърджали. След 2000 година живее и работи в Ню Йорк. Според изкуствоведите, творбите му съчетават по оригинален начин българските традиции и американския поп арт. По негови думи е много зает, но вече се стреми по-често да се връща в България: Сега започнах по-често да идвам, поне веднъж в годината. Старая се. Ето сега с изложби... Това са хубави поводи. Надявам се да имам следващия път повече време да попътувам.

Следващият проект на художника се казва „120 лица“, но Хубен Черкелов все още не дава подробности за него.

Снимки: sofiaarsenal-mca.org