Социални мерки и противопоставяне на дискриминацията са сред приоритетите в кохезионната политика на ЕК след 2020 г.

Нови предизвикателства пред конкурентоспособността на европейската икономика

Министърът за българското председателство на Съвета на ЕС Лиляна Павлова (вляво), министърът на финансите Владислав Горанов (вдясно) и председателят на АИКБ Васил Велев (в средата) по време на конференцията.
Снимка: БТА

Международна конференция на Европейския център на работодателите и предприятията, предоставящи услуги от общ интерес се проведе в София. Събитието бе част от програмата на българското председателство на Съвета на ЕС. Началото бе поставено с оценка на динамично променящата се среда в ЕС, в чиято основа е подготовката на една държава да напусне общността и появата на проблеми със страната-партньор отвъд Океана.

Въпреки това обаче ЕС гледа напред в бъдещето и се опитва да формулира политиките, които биха повишили сигурността, трудовата ефективност и стандарта на живот за европейските гражданите. Това става чрез услугите от общ интерес, които могат да се разделят на две групи. В първата група са неикономическите, които традиционно са ангажимент на държавата – полиция, правосъдие, структури за национална сигурност. Те не са обект на законодателството на ЕС и нямат отношение към вътрешния пазар и конкуренцията“ – обясни министърът на финансите Владислав Горанов, който даде старт на форума по темата в София. Той уточни, че услугите от общ интерес са изключително важни за ежедневния ни живот и са сред основните фактори за социално и икономическо сближаване в рамките на ЕС:
По-важни за нас са услугите от общ икономически интерес, които се предоставят и организират съгласно разпоредбите за вътрешния пазар и конкуренция на ЕС. През последните години търсенето на услуги от общ интерес и начините, по които те се предоставят, се промени значително. Услуги, които държавата предоставяше директно, вече все по-често се възлагат на национални и регионални органи и на структури от частния сектор със стопанска или нестопанска цел. Структурните фондове са мощен инструмент за подкрепа на държавата, както по отношение на услугите от общ икономически интерес, така и по отношение на непазарните услуги – образование и трудова заетост. Европейските структурни фондове целят да осигурят по-качествени и достъпни услуги за населението във всички сфери на обществения живот. ЕК публикува преди дни предложенията си за законодателен пакет за кохезионна политика за програмния период 2020 -2027 г. Там се предвиждат мерки за опростяване на правилата при отпускане на средствата. В политиките за сближаване специален акцент се поставя върху социалното партньорство и организациите, развиващи гражданското общество, равенството между половете и правата на хората с увреждания.

Финансовият министър прогнозира, че нито по време на българското, нито на австрийското, нито на румънското, а може би чак по време на германското председателство на Съвета на ЕС ще се приеме новата многогодишна финансова рамка на общността. Ако преди 100 години сме били център на световното икономическото развитие, днес сме малка част от общата икономика. Въпреки това в Европа генерираме 35 на сто от всички социални разходи в световен мащаб. Що се отнася до конкурентоспособността на европейската икономика, тя е изправена пред много нови предизвикателства и това налага да действаме по нов начин.

Още от рубриката

31 фирми представят България на изложението „Зелена седмица“ в Берлин

Международното изложение за земеделие, хранително-вкусова промишленост и градинарство в Берлин (18-27 януари) събира на едно място продукти и изложители от 65 държави. България отново присъства на събитието със свой щанд, на който са представени 31..

публикувано на 18.01.19 в 09:05
Снимка: БГНЕС

1.9 млрд. евро за пътища през 2019 г.

Пътищата в България са голям проблем и за населението, и за властите. Те просто са много далеч от съвременната представа за пътища и автомагистрали, а в България паркът от автомобили надхвърля 2.7 млн. при население под 7 млн. души. Според..

публикувано на 07.01.19 в 11:36

Бюджет 2019 – София не само „Расте, но не старее“, а и богатее

Девизът на българската столица София е „Расте, но не старее“. Ако погледнем планирания за 2019 година бюджет на общината, спокойно бихме допълнили този девиз с това, че не само, че расте и не старее, а и богатее. Кметът на София Йорданка..

публикувано на 02.01.19 в 11:44