Социални мерки и противопоставяне на дискриминацията са сред приоритетите в кохезионната политика на ЕК след 2020 г.

Нови предизвикателства пред конкурентоспособността на европейската икономика

Министърът за българското председателство на Съвета на ЕС Лиляна Павлова (вляво), министърът на финансите Владислав Горанов (вдясно) и председателят на АИКБ Васил Велев (в средата) по време на конференцията.
Снимка: БТА

Международна конференция на Европейския център на работодателите и предприятията, предоставящи услуги от общ интерес се проведе в София. Събитието бе част от програмата на българското председателство на Съвета на ЕС. Началото бе поставено с оценка на динамично променящата се среда в ЕС, в чиято основа е подготовката на една държава да напусне общността и появата на проблеми със страната-партньор отвъд Океана.

Въпреки това обаче ЕС гледа напред в бъдещето и се опитва да формулира политиките, които биха повишили сигурността, трудовата ефективност и стандарта на живот за европейските гражданите. Това става чрез услугите от общ интерес, които могат да се разделят на две групи. В първата група са неикономическите, които традиционно са ангажимент на държавата – полиция, правосъдие, структури за национална сигурност. Те не са обект на законодателството на ЕС и нямат отношение към вътрешния пазар и конкуренцията“ – обясни министърът на финансите Владислав Горанов, който даде старт на форума по темата в София. Той уточни, че услугите от общ интерес са изключително важни за ежедневния ни живот и са сред основните фактори за социално и икономическо сближаване в рамките на ЕС:
По-важни за нас са услугите от общ икономически интерес, които се предоставят и организират съгласно разпоредбите за вътрешния пазар и конкуренция на ЕС. През последните години търсенето на услуги от общ интерес и начините, по които те се предоставят, се промени значително. Услуги, които държавата предоставяше директно, вече все по-често се възлагат на национални и регионални органи и на структури от частния сектор със стопанска или нестопанска цел. Структурните фондове са мощен инструмент за подкрепа на държавата, както по отношение на услугите от общ икономически интерес, така и по отношение на непазарните услуги – образование и трудова заетост. Европейските структурни фондове целят да осигурят по-качествени и достъпни услуги за населението във всички сфери на обществения живот. ЕК публикува преди дни предложенията си за законодателен пакет за кохезионна политика за програмния период 2020 -2027 г. Там се предвиждат мерки за опростяване на правилата при отпускане на средствата. В политиките за сближаване специален акцент се поставя върху социалното партньорство и организациите, развиващи гражданското общество, равенството между половете и правата на хората с увреждания.

Финансовият министър прогнозира, че нито по време на българското, нито на австрийското, нито на румънското, а може би чак по време на германското председателство на Съвета на ЕС ще се приеме новата многогодишна финансова рамка на общността. Ако преди 100 години сме били център на световното икономическото развитие, днес сме малка част от общата икономика. Въпреки това в Европа генерираме 35 на сто от всички социални разходи в световен мащаб. Що се отнася до конкурентоспособността на европейската икономика, тя е изправена пред много нови предизвикателства и това налага да действаме по нов начин.

Още от рубриката

Конкурентните предимства на България на Балканите

На фона на останалите балкански съседи България е едно добро място за инвестиции, смята старши икономист ът в Института за пазарна икономика Калоян Стайков. А когато правят комплексната оценка за страната , инвеститорите са много..

публикувано на 09.05.19 в 12:35

Проф. Емилия Ченгелова: Всеки четвърти българин се труди в сивата икономика

Между 25 и 30 на сто от всички българи участват в сивата икономика, показва изследване на БАН. Според учените колкото по-слабо развита е дадена икономика, толкова повече предпоставки има за прилагането на сиви практики. Както е известно, България..

публикувано на 23.04.19 в 11:10

Политизирането на енергийните проекти поражда проблеми в сектора

Политизирането на проектите в областта на енергетиката е крайно време да се намали – около това мнение се обединиха енергийни експерти от България, Турция, Сърбия и Русия на дискусия в София за развитието на газовите проекти на Балканите...

публикувано на 22.04.19 в 11:37