Софийската пожарна служба навършва 140 години

На 16 април 1832 г. в София избухва пожар, който бързо обхваща магазини, кафенета, хлебопекарна, няколко къщи. Разтревоженото население се втурва по улиците, но не е в състояние с нищо да потуши огъня. Точно този ден в София е повреден главният водопровод и вода няма. Пожарът заплашва да обхване целия град. Усеща се острата нужда от създаване на специализирана служба. Началото на столичната пожарна е поставено през 1878 година, когато на 14 юли за първи път в София се създава организация от доброволци-пожарникари. През 1884 година са доставени първите пожарни помпи, теглени от коне, с което се отбелязва нов етап в развитието на пожарното дело. 

Снимка

Кои са хората, чиято основна мисия днес е осигуряването на надеждна защита на живота и здравето на населението, опазването на околната среда и имуществото при пожари, бедствия, земетресения и др. на един милион и половина души, които живеят, работят, учат, посещават или пътуват през нашия град?

СнимкаЕкипът на Софийската пожарна служба е от приблизително хиляда служители, – разказва главен инспектор Николай Григоров, началник на група „Превантивен контрол и превантивна дейност” към Столична дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”. – В подкрепа на работата на специализираните пожарникарски и спасителни екипи работят информационни и аналитични специалисти, инженери, финансисти и др. Голяма част от нашата работа се осъществява в партньорство с други организации (Столичната община, БЧК), които работят за сходни цели, поддържаме връзки с местните власти и други аварийни служби. Зад кулисите са и служителите от Централния диспечерски пункт, които са от жизнено важно значение за всеки, който набира 112 в спешен случай. Те приемат първите обаждания, мобилизират дежурните екипи и остават в постоянен контакт с тях, за да координират допълнителни ресурси до справяне с произшествието.

Снимка

Друга изключително сериозна задача е превенцията. Особено важна целева група са децата и учениците, защото те не само са най-уязвимите и изложени на риск, но и защото в тази възраст се изгражда гражданската култура на личността. А това създава гаранции в дългосрочна перспектива цялото население да бъде подготвено по-добре за извънредни ситуации. За децата са разработени програми, включени са тренировки за евакуация и спасителни действия при земетресение, пожар, наводнение и радиационна авария. Интереса към работата на огнеборците повишават откритите уроци и „Ден на отворените врати” в пожарната служба.

Снимка

Чрез иновативни форми на обучение – спортни игри, анкети, конкурси и др. се стремим да  провокираме интереса на децата сами да откриват правилните действия. Смея да твърдя, че децата се справят, защото те, за разлика от нас, по-възрастните, проявяват един инстинкт, който ги насочва как да действат в една определена ситуация. Но без да бъдат обучени, без да им бъде показано, в определени ситуации дечицата биха избрали грешната посока, така че от изключителна важност е още от малки да знаят как да реагират, какво да направят, и да им бъде напомняно, че в такива ситуации човек не трябва да изпада в паника, защото дори и обучен човек, знаещ и можещ, когато изпадне в паника би допуснал грешка и би навредил на себе си и околните и би рискувал живота си с неправилни действия и поведение
, – обяснява главен инспектор Григоров и завършва с думите:

Бедствия, пожари и извънредни ситуации ще се случват и занапред – такава е логиката на живота. Нашият отговор е готовност за реакция, за да можем да защитаваме хората, изправени пред заплаха.

Снимки: Софийска пожарна, stara-sofia.com и Десислава Семковска

Галерия