TechnoMagicLand – територия за малки и големи любопитковци

Снимка: technomagicland.com

От тази година София вече има своето специално, вълшебно място, където, забавлявайки се, децата усвояват сложни научни знания, научават да си задават въпроси, да търсят отговори и да стават откриватели – TechnoMagicLand. Целта на центъра е да запали у децата интереса към науката и технологиите, да им помогне в подготовката към така наречените „професии на бъдещето“, чрез приложни методи да им предложи увлекателна среща с четири специфични области:

Това са точните науки, технологиите, инженерството и математиката. В текущата експозиция, минимум 1/3 от която ще се обновява ежегодно, са застъпени физиката, математиката, информатиката, а с демонстрациите, които се провеждат – и химията, съвременните триизмерни технологии, с които днешните деца ще се реализират и затова трябва да свикнат още от сега с тях като с нещо познато и овладяно – 3D принтери, 3D скенери, виртуална реалност, – разказва създателят на проекта Огнян Траянов.

Снимка
Тук децата, играейки, научават как да сглобят компютър и да създадат компютърна програма, как се превръща аналоговият сигнал в цифров, как цифровият сигнал се компресира, запознават се със способностите на метала да запомня формата и да тече.

Снимка
За това, какво го подтиква към създаването на детския научен център, Огнян Траянов казва:
СнимкаОт една страна вдъхновение и мотивация получих от подобни центрове по света. От друга страна, рационално анализирайки, къде се крият причините на това да няма интерес към технологиите и точните науки, да липсват кандидат-студенти, да липсва интерес към паралелки в професионалните гимназии, стигнах до извода, че такова място трябва да бъде създадено.

Идеята не среща подкрепа от страна на държавата. Ръка подава частният бизнес. Основната възрастова група, към която са насочени инсталациите в центъра, са децата от 7 до 14 години, казва Траянов, като уточнява:

Снимка
Очаквахме, че около една трета от посетителите ще бъдат възрастни, а две трети деца. За наше учудване обаче в момента посещенията от двете възрастови групи са изравнени. Имаме посещения от възрастни дори и без деца. По този начин словосъчетанието „Детски център“ започва да избледнява.

Снимка
Широкият спектър на посетителите е голямо предизвикателство, с което екипът на TechnoMagicLand се справя успешно. Свидетелство за това е активното участие и съпреживяване между деца и родители при работа с инсталациите или по време на научните демонстрации, провеждани от сътрудниците на центъра. А, както уточнява Огнян Траянов, най-силните ни спомени от детството са именно от моментите, прекарани с нашите родители, когато те нещо са ни показали и разкрили и сме съпреживели с тях. Ако децата и родителите изпитат затруднения при изпълнение на различните задания, предлагани чрез инсталациите в TechnoMagicLand, на помощ любезно се притичват ТехноМаговете – сътрудници в центъра, притежаващи завидни научни познания и умел подход към посетителите.

Снимка
От една страна имаме широк диапазон на възрастта на посетителите, различна степен на подготовка. От друга страна, трябва непрекъснато да бъдем атрактивни и интерактивни, за да задържим вниманието на посетителите, но в същото време да има баланс с познавателност. Т.е. това място да ги обогати с интереси, със знания. Като добавим и предизвикателството, че всички експерименти за самостоятелна работа трябва да бъдат безопасни за децата, задачата става още по-сложна. Но мисля, че сме намерили много добър баланс
такива са отзивите на посетителите, – уверява Траянов.

Снимка
От тази есен към демонстрациите по химия ще се добавят и такива по физика. Вече е подготвен арсенал от 96 изключително интересни експеримента в областта на физиката. Предстои обогатяването на експозицията с теми като архитектура, биоинформатика, нови материали, интересни ключови открития, които ще променят нашия живот. А веднъж пламне ли искрата на интереса към научните знания, откривателството и желанието за придобиване на практически умения, тя може да се поддържа в центъра чрез посещението на учебни курсове и работилници, специално разработени за различните възрастови групи.

Снимки: technomagicland.com