Професионалното обучение се завръща

Снимка: dominoproject.bg

От средата на миналия век в България общата образователна подготовка винаги е вървяла паралелно с професионалната. В началото на 80-те, в продължение на десет години двете системи са обединени в т.нар. учебно-професионални комплекси. Тогава като успешен модел се налагат и елитните техникуми, които заедно със средните професионално-технически училища (СПТУ), привличат изключително голям брой ученици. Предлаганите специалности обхващат промишлеността, селското стопанство, търговията, строителството, хранително-вкусовата промишленост и др. В началото на демокрацията интересът към този модел спада, но през последните години безработицата и недостигът на кадри в определени отрасли на икономиката отново изведоха на преден план интереса към това обучение. От 2015г. то се изпълнява с финансовата подкрепа на Българо-швейцарската програма ДОМИНО (Дуално образование за модерните изисквания и нужди на обществото). Благодарение на системата „учене чрез работа“ повече от 1500 ученици в цялата страна се обучават в 12 професии.

СнимкаПроектът стартира през 2015 година, по искане на България .– разказва Петя Евтимова, ръководител на Българо-швейцарския проект ДОМИНО. Идеята беше да се види в 10 български училища дали този модел работи. За четирите години, интересът толкова много нарасна, че вече имаме 32 училища участващи в проекта, а извън него училищата, които започнаха да прилагат същия модел са 78. Особеното при него е, че последните две години на обучение, учениците в професионалните гимназии са 2-3 дни на стаж и 2-3 дни на училище, всяка седмица. Общо в страната над 250 предприятия започнаха да си сътрудничат с училища и не на последно място да предоставят възможности на учениците да започнат работа след завършване на средно образование. В рамките на проекта имаме завършили вече няколко випуска ,а процентът на заетост на завършилите е 70. Дори тези, които избират да следват висше образование, заради добрата перспектива, която фирмите им предлагат, избират да учат задочна форма, за да започнат по-рано кариерното си развитие.


За да продължи успешното функциониране на модела и след приключването на проекта, с помощта на МОН са направени значителни изменения в Закона за професионалното образование. Сред професиите, включени в дуалното обучение са машинни техници, електротехници, автотехници и техници на електрически превозни средства. Дуалното обучение се развива много добре и в областта на мебелното производство, а от сферата на услугите в туризма се търсят най-вече готвачи и ресторантьори.


17- годишната Елеонора Ангелова от Добрич се обучава по дуалния модел в Професионалната гимназия по туризъм, профил готвач. Това, което я привлича в професията е: Любовта, страстта, забавлението в кухнята, освен работата. По такъв начин разпускаш. Тази професия е интересна, приятна и те изпълва с удовлетворение.


Ментор на Елеонора в готварството е Виктор Жечев, главен инструктор в учебния ресторант към Кулинарната академия HRC:

Снимка: Дарина Григорова
Обучението, което мога да дам на следващите поколения готвачи е, надявам се, достатъчно отворено, за да могат те след това да направят своя избор каква кухня искат да готвят, какви готвачи искат да бъдат.


Залагаме максимално на местния български продукт и сезонните храни. Сега има много фермери, които влагат цялата си енергия в качеството на храната. Опитваме се да видим продуктите, които наистина са в основата на много рецепти, било то български или балкански. Така например смардалата, левурдата отново се връщат като елементи от съвременните ястия. Всички тези продукти могат да бъдат включени по начин, който едновременно съхранява духа на традицията и звучи различно. Като цяло момчетата и момичетата, които обучавам имат невероятни заложби, много от тях сега са успешни готвачи. Много се радвам, че мога да ги нарека свои колеги и приятели.


Снимки: dominoproject.bg