Интернет платформа ще предотвратява двойния стандарт в командировките на работниците в ЕС

Снимка: eu-watchdog.com

Преди повече от година Европейският парламент промени правилата за фирмите от Източна Европа, които командироват работници в западноевропейските страни. Причината: двоен стандарт в заплащането и осигуряването в ущърб на временно работещите, както и подбиване на цената на труда на територията на страната домакин.

Според новия регламент, когато работодателите изпращат свои работници или сътрудници в друга европейска страна, трябва да им осигурят еднакво заплащане за еднаква работа на едно и също място. Освен това разходите за път и настаняване трябва да бъдат за сметка на работодателя, който е длъжен да осигури също и достойни условия за настаняване в съответствие с националното законодателство.

Продължителността на командировката е до 12 месеца, като срокът може да бъде удължен с още шест месеца. След изтичането му, работникът може да продължи да работи в чуждата страна, но вече според условията на трудовото законодателство в държавата домакин.

В подкрепа на новите европейски правила бе създадена платформата “WATCHDOG” „за наблюдение и механизъм за мониторинг на процесите по командироване на работниците  на територията на Европейки съюз“.

Според председателя на Комисията по труда, социалната и демографската политика към НС Хасан Адемов е особено важно нивото на квалификация и образование да се срещнат в рамките на Европейския съюз съответно с коректното ниво на заплащане. Ако всички заинтересовани страни, свързани чрез тази платформа като Главна инспекция по труда, държавните  институции и синдикати създадат сигурни, легални механизми за контрол – това означава, че правата на командированите работници ще бъдат спазени. В този смисъл създаването на тази платформа е една голяма крачка към решаването на този проблем.

Платформата е плод на съвместните усилия на КТ „ Подкрепа“ и девет страни-членки на ЕС, социални партньори и изследователски институти от Дания, Кипър, Латвия, Румъния, Чехия, Словакия, Испания, Италия и България.

По думите на президента на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов, хората, които тръгват да търсят препитание извън страната си на произход, е хубаво да знаят какви права имат там, където отиват. Когато попаднат на място и имат съмнения или недостатъчна информация и техните права се накърняват – имат инструмента, който най-малкото ги информира и могат да потърсят правата си. В този смисъл считам за изключително важно партньорството ни с българската Главна инспекция по труда(ГИТ).

В момента платформата се намира на сайтовете на партньорските организации, в т.ч. и на сайта на КТ „Подкрепа“ и ще бъде предоставена и за безплатно ползване от ГИТ. Изгражда се и Фейсбук страница.

Тъй като тя е отворена платформа, няма някакви утежняващи механизми за идентификация при използването й – отбеляза ръководителят на проекта от страна на КТ „ Подкрепа“ Тодор Качков:

Вече е достъпна за всички и ние ще се погрижим информацията за съществуването й да достигне до повече хора. В момента е само на английски език. Наш ангажимент е в рамките на месец и половина тя да бъде преведена в този вид на български, чешки, словашки, латвийски и на останалите езици на страните партньори. Процесът на увеличаване на езиците в нея вероятно ще продължи до една година, заради огромния обем информация. Целта е при възникнал проблем работникът да може да потърси консултация и помощ. С ГИТ изготвяме рамков договор за сътрудничество, в който да потърсим механизмите за бърза реакция от тяхна страна. Въпреки, че акцентът в платформата е върху командированите работници, от нея могат да се възползват и български граждани, които работят на територията на ЕС. Знаем, че България е шампион в това отношение на територията на ЕС. Затова би трябвало да се оказва повече подкрепа за българския работник в чужбина, който да знае, че държавата стои зад него, както и синдикатите. Няма значение къде членува, въпросът е принципен, дори и да не членува в синдикат, след като е работещ – той има права.