26 септември- Европейски ден на езиците

Пишейки на чужди езици, ние уважаваме идентичността и на останалите по-големи или по-малки народи

Европейският ден на езиците, който честваме всяка година на 26 септември от началото на века, е повод да разговаряме с колегите ни от езиковите редакции на Радио България за необходимостта от езиковото многообразие. Многоезичният сайт на БНР предлага теми от и за България на 10 езика – български, албански, сръбски, гръцки, испански, френски, немски, английски, руски и турски. Аз лично не мога да си представя целият свят да говори само на английски език, отбелязва Жоржета Янева от немска редакция. Според нея, информацията, която достига до аудиторията на майчин език е по-достъпна и разбираема за повече хора:


Това е изключително важно, да има на съответен език предавания за чужбина –
казва Жоржета и допълва. - Чрез тях не само популяризираме българската култура и история, но и даваме цялостна информация за случващото се в България. Хората, които работят в езиковите редакции имат огромни познания за културата на своята аудитория. Познават в детайли тяхната политика, начин на живот, дори начин на мислене. Те най-добре знаят как да поднесат съответната информация на даден език. Важно е също да остане многообразието от езици в Европа и не само.

За Десислава Семковска от руска редакция на Радио България всеки език има своя култура, своя специфика, свое звучене, свой смисъл, който понякога остава скрит за човек, ако не е носител на езика.


Тук е нашата роля – да преведем  и да предадем максимално точно спецификата на българския език и тя да бъде разбрана – допълва тя. – Руски език говорят около 350 милиона души, което е почти 5% от населението на планетата, той заема пето място по степен на разпространеност в света. Това е огромна аудитория и мястото на Радио България става все по-голямо. Хубаво е човек да знае няколко езика, но не по-малко важно е хората да се запознаят с културата, обичаите, традицията, историята и спецификата на самия език. Като носители на езика ние знаем изключително много за това, което се случва в съответната държава и можем най-точно да пригодим информацията, да обясним, да допълним това, което хората не знаят, така че те максимално да разберат и възприемат информацията за България, която искаме да предадем оттук.


Въпреки че голяма част от европейците говорят чужди езици, когато се интересуват от по-специфична тематика не винаги могат да намерят информацията, която ги интересува:


Това особено се отнася за по-малките страни, по-малките народи като тези при нас, на Балканите –
казва Ани Дудева от сръбска редакция на Радио България. – Една голяма част от нашата аудитория  например не знае дотолкова добре даден западен език, че да може свободно да чете, а това има значение. За хората е много по-лесно и приятно да намерят това, което ги интересува на собствения си език. Важно е да споменем и българската общност в чужбина и родените зад граница поколения, които искат да запазят идентичността си и българския дух. Ние даваме не само информация, но и приятни, занимателни материали, свързани с България. За една малка страна като нашата е трудно да се намери такъв широк спектър от информация. Ще откриете само теми от политиката и икономическите тенденции. Това, което дава представа за облика и духа на една страна обаче, няма да го намерите в широко разпространените медии. Хубаво е, че все повече хора владеят добре западните езици и това създава удобство при общуването, но това не означава, че малките езици трябва да бъдат обречени. И без това в света те все повече изчезват, но мисля, че ние в Европа имаме и съзнанието, а и средствата да поддържаме чуждоезиково обучение и на такива по-малки езици с цел да опазим онова, което е специфично за нас. Езикът е абсолютно задължителен елемент на националната идентичност. Предавайки, пишейки на чужди езици ние уважаваме идентичността  и на останалите по-големи или по-малки народи.