Инсинераторът в центъра на София повдига въпроси без ясен отговор

Снимка: БГНЕС


Изгарянето на отпадъци в София се обмисля от Столична община и „Топлофикация София“ още от 2008 г. Оттогава досега обаче, общината не отчита положителните развития в законодателството за управление на отпадъци в Европейския съюз, нито най-добрите практики в отделни страни като Италия, Словения, Белгия, водещи до висок процент рециклиране. Затова до този момент намерението за изгаряне на отпадъците на града в ТЕЦ-София среща отпор сред гражданите, които виждат в него опасен план за разхищение на енергия, суровини и обществени средства. Според софиянци е абсурдно създаването на още един източник на фини прахови частици и други вредни вещества при постоянно измерван силно замърсен въздух в града. Около проекта освен екологични, има и финансови проблеми. Очертава се инвестицията да струва 300 милионалева, като 140 милиона от тях ще бъдат кредит от Европейската инвестиционна банка, а другите трябва да се получат по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“.Ние от една страна ще си направим въпросната инсталация, ще си дозамърсяваме въздуха с опасни токсични вещества, а от друга страна ще изплащаме заем − коментира експертът по политики за климата Антоанета Йотова. – Изискванията към такива проекти в досегашния програмен период, който изтича 2020 година са едни, а новото законодателство по отношение на отпадъците, когато изобщо няма да се финансират подобни проекти, тръгва от 2021 година. Затова сега борбата е проектът да получи финансиране по старите правила. Имаше сесия на Столичния общински съвет, на която привържениците на идеята се опитаха абсолютно неубедително да защитят проекта, за да се включат в рамките на сегашния програмен период. Само че в самото изграждане и функционирането ще влезем в нарушение и отново ще има наказателни процедури, които ще бъдат за сметка на данъкоплатеца. От една страна сме финансово потърпевши, а от друга е застрашено нашето здраве.

Проектът предвижда инсталация (инсинератор) за изгаряне на обработен отпадък, с което да се осигури алтернативно гориво – т. нар. RDF (Refuse-derived fuel). То ще се използва от „ТЕЦ – София“ вместо газ и по този начин дружество „Топлофикация София“ ще спести между 12 и 15 милиона евро годишно. Новите цели на ЕС до 2030 г. при управлението на отпадъци включват задължително разделно събиране и 65% рециклиране. Ако София направи инсталацията, няма да може да достигне тези цели, тъй като ще трябва да гори 50% (180 000 тона/година) от отпадъка на София, защото инсталацията не може да работи с по-нисък капацитет. Това означава внасяне на отпадъци от други градове, а най-вероятно ще се горят и утайките от пречиствателната станция за отпадъчните води на столицата. Твърденията, че ако горим отпадъци няма да ги депонираме, също са спорни, защото според експертите при изгарянето остават около 25% (36 000 тона годишно) пепел и шлака, които трябва да бъдат депонирани. Част от тази пепел (22 тона на ден) е токсична и трябва да се депонира в отдалечени специални депа за опасни отпадъци в Германия, което значително повишава разходите и риска от транспортни инциденти. Изгарянето на отпадъци (т.нар. RDF) не е включено, нито е оценено като нов източник на замърсяване в двете последователни програми за качество на въздуха в София за периода 2011-2020. Затова ако проектът не бъде променен, реализирането му не само ще противоречи на политиките и законодателството на ЕС като блокира разделното събиране и рециклиране за десетилетия напред, но ще бъде изключително разхищение на публични средства и ресурси. Чрез изгаряне ще се унищожават десетки хиляди тонове ценни суровини (пластмаси, хартия, картон, текстил, дървесина, биоотпадъци), които биха могли да се рециклират, компостират или използват за производство на биогаз и да носят приходи, вместо разходи. Добрата новина е, че все ощеняма разрешително за строеж и проектът може да се спре. Според Данита Заричинова от Сдружение „За земята“ средствата могат да се използват за много по-добри алтернативи, които няма да струват толкова скъпо:Това наистина е остарял проект – отбелязва тя и допълва. − Миналата година внесохме визия за управлението на отпадъците в София. Тя включва цялостна промяна в системата на сметоизвозването и сметосъбирането.

От друга страна все повече общински съветници не подкрепят проекта, а част от тях заведоха дело заради отхвърлянето на евентуален референдум сред столичани по въпроса за изграждането на инсталацията. Затова на предстоящите избори инсинераторът е и един от въпросите, който екоактивистите задават на всички кандидати за поста кмет на София. Досега само един от тях е заявил, че е против изграждането на инсталацията.

Снимки: личен архив