Контакти

Адрес: ул. "Добри Войников" №7, 9700 Шумен

Снимка

(054) 855 115
radioshumen@bnr.bg 

Ефирни телефони

Снимка

(054) 855 145 

(054) 855 155

news.rsh@bnr.bg
Телефон на слушателя

Снимка(054) 855 116

news.rsh@bnr.bgРеклама

Снимка(054) 855 121

reklama.rsh@bnr.bg

Ръководство

 СнимкаАнгел Трайков - Директор

 traykov@bnr.bg(054) 855 111

СнимкаПламена Иванова - Главен счетоводител
ivanova.p@bnr.bg(054) 855 118


Снимка инж. Венцислав Вичев - Главен инженер

 vichev@bnr.bg(054) 855 127

СнимкаКрасимира Петкова - Главен продуцент

petkova.k@bnr.bg (054) 855 113


Екип "Днес"


СнимкаЛюдмила Борисова - продуцент
borisova.l@bnr.bg (054) 855 108
СнимкаРосица Арабаджиева - редактор

arabadjieva@bnr.bg (054) 855 131
СнимкаМина Денева - редактор
deneva.m@bnr.bg (054) 855 150

СнимкаЖулиета Герова - редактор
gerova@bnr.bg (054) 855 132                                                                                   

Миглена Стефанова - редакторСнимка

stefanova.m@bnr.bg (054) 855 133
СнимкаНевена Николова - редактор

nikolova.n@bnr.bg  (054) 855 143
Розалина Чернева - редактор
boyadjieva.r@bnr.bg (054) 855 101


Милен Маринов - редактор

marinov.mg@bnr.bg (054) 855 138
Екип "Забавни и развлекателни предавания"


СнимкаХристина Димитрова - продуцент

hristova.h@bnr.bg (054) 855 110

СнимкаСава Тончев - редактор

savov.s@bnr.bg (054) 855 114
СнимкаМилентин Койнов - редактор

koinov@bnr.bg (054) 855 136

Ирина Маринова - редактор

marinova.i@bnr.bg (054) 855 137


Александър Бакалов - редактор

bakalov@bnr.bg (054) 855 125


Антоний Димов - редактор
dimov.a@bnr.bg (054) 855 141
Екип "Новини"


СнимкаДесислава Спирдонова - Продуцент на екип "Новини"
spiridonova.d@bnr.bg (054) 855 102
Ирина Павлова - редактор

pavlova.i@bnr.bg (054) 855 144


СнимкаКатерина Петрова - редактор

petrova.k@bnr.bg (054) 855 139
СнимкаМиглена Стоянова - редактор

stoyanova.m@bnr.bg (054) 855 149

СнимкаАйше Лятиф - редактор

lyatif@bnr.bg (054) 855 146
СнимкаСълза Стаменова - редактор

stamenova@bnr.bg (054) 855 103

Дежурен новинар

news.rsh@bnr.bg

radio_shumen@abv.bg (054) 855 104, (054) 855 152


Екип "Музика, ефирна реализация и фонотека"

Редакция "Mузика"


Драгомир Симеонов - Ръководител екип

simeonov.d@bnr.bg

Розалина Райчева - музикален редактор

raicheva.r@bnr.bg

Диана Лазарова - музикален редактор

simeonova.d@bnr.bg

Бояна Петрова - музикален редактор

petrova.b@bnr.bg

Яна Косева - муз. редактор, фонотекар

koseva@bnr.bg (054) 855 130, GSM 0889 891215

Данаил Денчев - музикален редактор

denchev.d@bnr.bg

Виктория Стефанова - музикален редактор

stefanova.v@bnr.bg

Георги Аспарухов - звукотехник

georgiev.ga@bnr.bg

Пламена Бръчкова

brachkova@bnr.bg
Екип "Техника"


Георги Георгиев - Системен оператор

georgiev.gm@bnr.bg (054) 855 117

Марин Маринов - звукотехник

marinov.m@bnr.bg

Пламен Янков - звукотехник

yankov.p@bnr.bg (054) 855 126

Валентин Върбанов - звукотехник

vurbanov@bnr.bg (054) 855 156

Анатоли Савов - звукотехник

savov.a@bnr.bg
Счетоводство


Румяна Милева - оперативен счетоводител

mileva.r@bnr.bg (054) 855 105

Даниела Павлова - касиер

pavlova.d@bnr.bg (054) 855 151
Човешки ресурси


Теодора Гъркова - експерт, организация на труда      Снимка

garkova@bnr.bg (054) 855 115  
Обслужващо звено

Веселка Атанасова

Екатерина Генова