Грижа за децата: среден (3.31)

13
Снимка: Радио Шумен

Обща оценка Среден 3.31 поставиха неправителствените организации на държавата в постиженията на политиките за децата у нас.

Докладът „Бележник 2019: Какъв е средният успех на държавата в грижата за децата?“ бе представен днес едновременно в 8 населени места, едното от които – Шумен. Бележникът на държавата се прави за девета поредна година от Националната мрежа за децата, която е обединение на 150 граждански организации. Това е най-високата оценка досега, каза при представянето на доклада регионалният координатор на Националната мрежа за децата в Североизточния централен регион Мирослава Маджарова.

"Въпреки, че оценката е най-висока досега през всички тези години, тя си остава среден и напредъкът е незадоволителен. В много голяма част считаме, че това се дължи на некоординираните усилия на институциите и работата на парче. Съвместна работа би довела до едни много по-добри резултати във всички аспекти. Струва си да отбележим, че през 2018 г. по-голяма част от промените, които бяха реализирани, се извършиха под натиска на родителските организации и на структури на гражданското общество. Затова в Бележник 2019 извеждаме като специална тема състоянието на гарантирането на правата на децата с увреждания", посочи тя.

Освен експертната позиция на специалисти, докладът включва и мнението на 461 деца и възрастни в няколко области: благосъстоянието на децата, закрила от всички форми на насилие, ранно детско развитие, детско здраве, образование, семейна среда, правосъдие и детско участие. Най-висока ( Добър 4.00) е оценката на доклада в област образование, а най-ниска – 2.50 – в правосъдието за деца.

Освен оценка, докладът „Бележник 2019“ включва и препоръки за развитие на всяка една от областите.