За детство без насилие

Снимка: Радио Шумен

Шумен бе домакин на конференцията “Вдъхновени – заедно за детство без насилие”, организирана от Институт по социални дейности и практики като част от обединение "Детство без насилие". Представени бяха добри практики от социалните услуги в Шумен.

75 деца от община Шумен са били жертва на насилие от началото на годината досега. В половината от случаите насилието е извършено от близки на детето, стана ясно по време на форума. Експертът по комуникации и кампании в Института по социални дейности и практики Мила Цалова акцентира на добрите практики в Комплекса за социални услуги за деца и семейства в Шумен.

"Това са механизмите за реакции и услугите за подкрепа. Това са различните практики в училище с цел то да се превърне в едно привлекателно място за децата. Работи се много по превенцията, правейки срещи с родители и учейки ги на адекватна родителска реакция спрямо провокативно поведение от страна на детето", посочи тя.

В Шумен бяха представени и 7 стратегии за справяне с насилието над деца, разработени от 10 международни организации с опит.