Онлайн проверка на винетките

Снимка: pixabay.com

От Министерството на труда и социалната политика информират, че за улеснение на потребителите на сайта www.bgtoll.bg и на интернет страницата на Агенцията за социално подпомагане ще бъде добавен бутон „Проверка на електронна винетка на правоимащите лица“.

По този начин хората с увреждания ще могат да проверяват дали им е издаден валиден електронен стикер за 2019 г. До въвеждането му те могат да правят справка както досега – в дирекциите „Социално подпомагане“ по настоящ адрес.